Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 8 октомври 2019 г.

Отчаян доклад и зов за помощ от сдружение Балканка до министър Десислава Танева за престъпления по българските крайбрежни гори от страна на МОСВ и Басейнова Дирекция Плевен

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МЗХ, МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание следния отчаян доклад за поредното престъпление на БДДР - Плевен и РИОСВ Велико Търново.

 

Повод за доклада е бруталната сеч на крайбрежната растителност по бреговете на Янтра непосредствено под Велико Търново.

Маскирана е под формата на "почистване" на речното корито, за което "инвеститорите" взимат пари от държавата от една страна, а от друга страна парите от "усвояването" на дървесината и на изкопаната речна баластра се "усвояват" също от "инвеститорите", "безвъзмездно" за висшите държавни служители, кметове и областни управители, които са разрешили това престъпление, тоест "неволно" участват в играта!

 

И понеже министър Димов се занимава само как да ликвидира защитените територии и зони и нищо друго не Го интересува,

Единствената ни надежда сега е госпожа Танева, с която ни свързва дългогодишно приятелство - още от времето, когато през 2013г заедно променихме ЗРА за пъстървовия риболов.

 

Прикачили сме една снимка от "изчистения" участък на Янтра, за да видите за какво става дума. Ето и едно кратко видео:

https://www.youtube.com/watch?v=ZMSxqADZYWY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1VWzjbelEz5bOiD_o_O3ymAcOKPlsyEt_yR19Tz51pAzL3qUmDJA5fKMw

 

В разрешителното на БДДР е казано, да се чисти "приблизително 50%" от растителността, а то е изчистено приблизително не малко над 50% от ориентировъчно не по-малко от 200%, даже няма и толкова.

Крайбрежната заливаема ивица е превърната в разоран с багери и булдозери лунен пейзаж и дори една тревичка не е останала. Копана е и баластра.

А сечта на крайбрежна растителност е ЗАБРАНЕНА от Закона за Водите и от Плановете за Управление на Речните Басейни /ПУРБ/, поради следните причини:

 

1.       Тя укрепва бреговете и скатовете срещу ерозия с кореновата си система. Сега при голяма вода реката ще изкопае брега и ще го натрупа на най-лошото място - на някой завой, и реката ще излезе от коритото си.

2.      Тя има огромна роля за самопречистващата функция на реките и за баланса на подпочвените води.

3.     Тя забавя оттока. Когато реката се превърне в изгладен хлъзгав улей, да му мислят следващите населени места при следващата голяма вода!

4.      Предпазвайки бреговете, тя пречи и на вкопаването на реките. В конкретния сучай това означава, че тя щеше да пази и моста в непосредствена близост до сечта!

5.      Тя, сама по себе си и поради гореописаните причини, представлява няколко видове приоритетни за опазване местообитания в рамките на ЕС, а и защото предлага условия за оцеляване на множество други видове водни и други животни и птици, повечето от които също приоритетни за опазване в рамките на ЕС!

 

Ето защо показанната брутална сеч по Янтра с изричното упорито, арогантно съдействие на БДДР е престъпление, което е квалифицирано и в чл.278в на Наказателния Кодекс.

 

От друга страна, сме длъжни да покажем и един отличен пример как трябва да се чистят корита на реки:

https://www.youtube.com/watch?v=qnV-uxcaC6U&fbclid=IwAR11jZVtoWvORdYKEYzQS39M61oDhMJx0xGD8FzGVUJF_fqnJLdkC8f1sGE

 

Показаната река предизвика най-ужасното наводнение на София през 1983г. Тогава падна мост в коригиран участък на реката с подпорни стени и тя излезе от коритото и в София имаше жертви!

Обаче същите дървета, които ги виждате на видеото, ги имаше и тогава, както и при всяко следващо наводнение си ги има, и те не създават никакъв проблем.

Сега от коритото премахнаха боклуците и пет-шест паднали дървета и малко храсталаци във водното течение и Така Се Чисти Река!

Няма да кажем на БДДР коя е тя, да не изсече и нея. Въпреки че, от друга гледна точка, не би било никак зле и да се пробват, да видят какво значи Всенародна Любов, която ще имаме удоволствието да им организираме с природонаселението на собствената ни територия! Има и доста баластра, която БДДР също би могла да се пробва да "усвои"...

 

Уважаема госпожо Танева,

Вие сте единствената ни надежда сега. Обръщахме се към всички останали, обаче всеки се прави на ударен, защото има много пари за разделяне в тая Златна Кокошка - "чистенето" на речните корита. От това държавата няма полза, а се нанасят огромни вреди! И рискът от наводнения за следващите населени места Само Се Увеличава, както обяснихме по-горе, а вече има и доста подкопани мостове от републиканската пътна мрежа. Тепърва ще стават много повече, ако "чистенето" не се спре!

 

Накрая обръщаме внимание на всички относно срещата на 17 октомври в МОСВ.

За срещата настояваме да бъдат поканени всички директори на БД, заедно с "еколозите" на всяка дирекция. Настояваме да има представители и на ИАГ, и на МЗХ!

Искаме БДДР да ни гледа в очите всичките заедно и пак да ни заяви открито в очите, че дърветата по бреговете на реките Не Били крайбрежна растителност!

 

Също така настояваме да има мултимедия и връзка с интернет, за да Ви прожектираме това онова.

 

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

С непресъхващо уважение


Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ