Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 20 октомври 2019 г.

Целеви доклад на сдружение Балканка за предстоящи съвместни действия на сдружението с МОСВ на Република Гърция и с нашето МОСВ.

В Взпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МЗХ, МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък и т.н., отравянето на реки и язовири, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание следния целеви доклад, като уточнявам, че го изпращаме и на община Кюстендил, в първа точка от самия доклад става ясно защо! Искрено се надяваме този доклад да достигне и до Премиера, предвид възможните трансгранични последици от показаното в него.

 

На първо място в доклада Моля, от БДЗБР да видят какво тече и се пени в преливника на язовир Пчелина:

https://www.facebook.com/CROO.Pernik/photos/pcb.952714235103136/952713878436505/?type=3&theater

 

Ситуацията с язовир Пчелина вече излиза напълно извън контрол, а показаното е причината за измирането на рибата в Струма, което стана още преди да пуснат пак ВЕЦ-а, който нямаме абсолютно никаква идея защо не сте го спряли най-после. Разбира се - когато пуснаха пак ВЕЦ-а, ситуацията по Струма взе да изглежда така, ако сте забравили:

https://www.facebook.com/CROO.Pernik/photos/pcb.941071069600786/941071009600792/?type=3&theater

 

Отровите отиват към Кюстендилското поле, а там в терасата на Струма има и източници ва води за питейно битови цели и за напояване, ако не знаете. Ето Ви картата да ги видите:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/DRINKING_MAP_Garbino.pdf

 

Разбира се, на картата са показани и бъдещите концесиони площи Гърбино и Злогош, поради което сме Ви я изпращали  преди.

 

От друга страна, на срещата в МОСВ за сечта на крайбрежни гори под Вашия благосклонен взор с цел да изкарат "инвеститорите" още малко пари на наш гръб, стана ясно, че в БДЗБР не знаят какво тече по Струма към Гърция и техния НП Керкини. Ето сега какво се пени и се разпенва на един бент при Сандански.

https://www.facebook.com/StoianStratiev/videos/pcb.2443440182407213/10213512849610414/?type=3&theater

 

Това, което се вижда да отплува към Гърция, Не Са водоплаващи птици, а купчини пяна, вероятно причинена от "цъфтеж на водорасли" или "липса на кислород", или "презарибяване, температура на водаата, естествени процеси, или изхвърляне на умряла риба..." и прочее умозрителни заключения на БДЗБР, освен единственото възможно и ясно като бял ден!

 

Ето защо тук му е мястото да Ви уведомим, че в момента подготвяме материалите за следваща Жалба до ГД Околна Среда на ЕК, която ще подготвим и във вид на Нотификация до Република Гърция, пък Вие си правете сметките по-натам дали така ще я карате най-безгрижно под "мъдрото" ръководство на доктор Димов.

 

На второ място в доклада Ви уведомяваме, че по река Тополница в района на БДИБР, под с. Чавдар, тоест при най-примамливия образ на минното дело у нас, също тече отровна вода, което не е изненада за никого, освен, може би, за самата БДИБР, което също не би било никаква изненада...

 

Ето какво тече в самата река в петък, 18.10.2019, приятно гледане:

https://www.youtube.com/watch?v=nrGyvkJm37o&feature=youtu.be

 

Мястото е с координати - 42.660027,24.099655

 

Сега, може би не Ви е известно, че река Тополница отива в едноименния язовир, от който се напоява голяма част от плодородното ни Тракийско поле.

И ето сега малко за състоянието на самия язовир Тополница, както и с какви води се напоява Тракийското поле, с благодарности към Минно Геоложката Камара и най-специално към БДИБР:

http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/501/7415531782024473201.pdf

 

Ето Ви един кратък цитат:

"... нивата на арсен и кадмий са съответно 6,4 пъти и 1,1 път над Максимално Допустимите Концентрации  през пролетта, на цинк през м. юли 2,7 пъти, а на мед – 20 пъти през пролетта, 30 пъти през лятото и 13 пъти през есента"...

... а ако авторите бяха измерили през есента и другите тежки метали освен медта, направо щяха да паднат от стола.

 

Разбира се, че ще добавим в Жалбата и замърсяването на Сазлийка от чисто новото сметище на Стара Загора, което пести пари от пречистване на отпадъчните води. В момента събираме видеоматериали и за това престъпление на територията на БДИБР.

 

Като добавим в бъдещия ни нов документ до ЕК И цъфтежа на водорасли, липсата на кислород, презарибяването, температурата И естествените процеси в река Малък Искър под чисто новата ПСОВ на Елаците, с други думи - и приноса на БДДР за подобряване на екологичното състояние на ПВО у нас, отсега е ясно, че ще се получи една никак нелоша Жалба, обективно неповлияна от нашите иначе най-добри чувства към Вас, за които смеем да се надяваме на взаимност след усилията, които полагаме.

 

Между другото, като стана дума за БДДР, Ви уведомяваме, че снимането на филма на DW предстои, като ние си запазваме правото да заведем репортерите и при някои други култови за района на БДДР замърсители. Надяваме се БДДР да помоли замърсителите си любезно, но настойчиво, поне временно да не изхвърлят отровите си, както са свикнали, за да не се излагаме пред чужденците, още повече че ние после филма ще го изпратим и на ICPDR.

 

Обещаваме и на другите БД да направим филми и за тях, за да не се чувстват и те пренебрегнати и за да има равнопоставеност, на която всички БД ще настояват, а и ние много държим. Отсега е ясно, че филмът за Струма, например, наистина ще е Уникален.

 

Накрая на този доклад се надяваме БДИБР да извърши проверка на Тополница, а БДЗБР на Струма при Сандански. От БДДР не очакваме да проверяват по Малък Искър, за да имат ресурс за сечта на крайбрежни /а не крайречни/ гори, както и за увеличаването на лимитите на всичките си ВЕЦ-ове, което е задача от първостепенна важност в момента от гледна точка на енергийната ни система.

 

Също така се надяваме, информацията от този доклад да бъде използвана за оценка на натиска и провеждането на съответни анализи при изготвянето на следващите ПУРБ на всички БД!

 

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

С непресъхващо уважение


Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ