Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 27 юни 2019 г.

Поздравителен адрес от сдружение Балканка

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, от името на сдружението:

 

Ви поздравявам със Световния ден на Риболова и Ви пожелавам много повече успехи в преследването на общата ни цел по опазване на водните обекти и тела и рибното богатство на страната, което е доста поизтъняло не без Вашите задълбочени усилия.

 

По този повод, а и по някои наболели проблеми, а така също и във връзка с предстоящия Международен ден на река Дунав, с който също Ви поздравяваме, представям на Вашето внимание и едно изявление в национален ефир от днес.

Приятно слушане:

http://bnr.bg/hristobotev/post/101137582?fbclid=IwAR0i0oKRMgMclzKkP0BWT_T1LNHzAFRF6KVpEupHmr2cMcehyMGVSY7nobw

 

И само между другото изказваме огромна благодарност на БДЗБР за мълниеносната реакция, при която са хванали нарушителите, дето копаеха баластра покрай Места.

 

По този повод отново обръщаме внимание и на случая с добива на злато покрай Драговищица в землището на Копиловци.

 

Очакваме РИОСВ Перник да ни информира докъде стигнаха и дали информираха компетентните власти за този добив, защото освен нарушенията по ЗООС и ЗБР, този добив на злато без разрешение и концесия представлява и кражба от обществото. Надяваме се това да стане в разумен срок, но не повече от десет дена, защото иначе ще се обърнем отново към ПРБ, колкото и да не ни  се иска.

 

По същия начин очакваме и РИОСВ Благоевград сега да ни информират какво те ще свършат за незаконния добив на инертни материали покрай Струма и кога ще информират компетентните органи за кражбата на обществен ресурс!

 

 

 

Поздравяваме отново БДЗБР за мълниеносната реакция и ги даваме за пример на останалите БД. Така се прави!

 

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ