Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 13 юни 2019 г.

Специален доклад на сдружение Балканка до МОСВ относно ВЕЦ Петрово и малко за БДДР

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, представям а Вашето внимание следващия доклад.

 

За пореден път става дума за ВЕЦ Петрово на територията на БДЗБР! Случващото се с тази ВЕЦ проължава да е тежко нарушение на законодателството в условията на рецидив, със специалното съучастие на БДЗБР.

 

Посещението е при високи води, които са нормални за сезона в района на карстов извор Бистрец, от който се захранва Петровската река.

Изпусканата вода в реката е по-малко от предишните ни посещения. Изглежда някой е постеснил отвора в савака, който отвор и без това е много малък.
 
Изпусканото водно количество в реката е точно 4 /четири/ литра в секунда, при изискване от 50л/сек.  по разрешителното, което е също е незаконно.
 

За този ВЕЦ разрешителното за водовземане от БДЗБР продължава да Нарушава закона зловещо - минималното водно количество е 10 пъти по-малко, отколкото е определил законът, тъй като не са отчетени данните за минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземането, което е около 500л/сек - пращали сме такива официални данни на БДЗБР, само за да ги изхвърлят в коша веднага.

И БДЗБР си живее най-спокойно, и въобще няма жива сила на земята, която да ги накара да изпълнят предписанията на закона и това си е.

 

Изглежда цари някаква споделена любов между инвеститора и БДЗБР, за да му се позволяват подобни неща, или само на нас така ни се струва?

 

Миграцията на риби продължава да е невъзможна, защото няма как да минат през дребната дупка в савака, но това е дребен проблем на фона на останалото, за който БДЗБР не бива да се тревожи въобще, да не би да си развалят отношенията с инвеститора.

 

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0210-dam/2019-06-08

 

 

Що се отнася до БДДР, получихме писмо, в което споделят, че са хванали ВЕЦ-овете по Малък Искър в нарушения, за което писмо изразяваме благодарност. Така междинният резултат в благородната надпревара за хващане на ВЕЦ Малък Искър в нарушения стана 4:1 за нас срещу БДДР, за което ги поздравяваме.

                                       

За съжаление, за ВЕЦ Румянцево резултатът вече стана 12:0 за нас срещу БДДР, защото пак не са успели да го хванат. Там също има нарушение на закона в разрешителното им за водовземане от същия характер, както на ВЕЦ Петрово и БДЗБР, от което биха могли да се наведат изводи за силни чувства и между БДДР и ВЕЦ Румянцево, в което не виждаме нищо лошо.

 

Ето защо ние смятаме скоро да повдигнем нашия резултат срещу БДДР с нови проверки в района.

 

Накрая на този доклад Ви съобщаваме, че коментирахме в положителна светлина по още една телевизия проблемите, които създавате във връзка с риска от наводнения и как не си спазвате собствените ПУРБ и ПУРН, а също и някои други наболели проблеми.

С предаването можете да се запознаете от прикачения линк.

Доста е интересно

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ