Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 14 юни 2019 г.

Пореден доклад на сдружение Балканка до МОСВ относно ВЕЦ Лопушна на територията на БДДР

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, представям а Вашето внимание следващия доклад.

 

За пореден път става дума за ВЕЦ Лопушна на Дългоделска Огоста и за реконструкцията на канала към него. Преди около две години Ви занимавахме с този канал и как дивите животни се давят в него в опити да пият вода.

Самият канал и понастоящем продължава да препятства достъпа на всички видове животни до реката и очевидно трябва да се намери решение на проблема.

 

След предишния ни сигнал беше направена ограда, която не представлява решение, а само пречи в голямата част от протежението на канала  да падат животни в него и да се давят. Обаче няма възможност животните да пият вода.

 

Обръщаме се към Вас, защото сме получили писмо от ЛРД Меляне, с молба за помощ. Разбира се, очевидно трябва каналът да се преработи, като се вземат мерки за достъп на всички видове животни до вода за пиене от самия канал, включително и за достъп до реката, когато каналът не работи и е празен.

 

От друга страна е необходимо да се потърси отговорност от проектантите и от РИОСВ Монтана, защото те са допуснали реконструкцията на канала най-безотговорно. Съгласно Решение № 303/14.02.2014 /прикачено/, "компетентната" РИОСВ Монтана е преценила, че при реализацията на ИП "няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони по Натура 2000".

 

Отрицателно въздействие има и още как! Припомняме Ви го, за да му се насладите:

https://btvnovinite.bg/bulgaria/incidenti/napoitelen-kanal-kraj-montana-se-prevarna-v-smartonosen-kapan-za-divi-zhivotni.html

 

В този смисъл ние намираме, че е необходима Вашата спешна реакция.

 

Ние, от своя страна, обещаваме да Ви помогнем. Молим, не се колебайте да влезете във връзка с нас в разумен срок, но не повече от един месец, за да обсъдим съвместно възможните решения. Това трябва да стане с участието на експерти и от останалите организации, до които ЛРД Меляне е изпратило молбата за помощ.

 

От друга страна, както сами знаете, един от начините да Ви помагаме е напълно ясен и много лесен - нова жалба до ГД Околна среда на ЕК за най-безотговорно увреждане на ЗЗ от мрежата Натура 2000 и нулева реакция на компетентните държавни органи вече повече от две години, а така също и уведомление до прокуратурата за престъпление от страна на РИОСВ Монтана и на инвеститора по чл.278в от НК.

 

Надяваме се да не се стигне дотам. За пореден път молим, вземете мерки!

 

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

 

Сдружение Балканка, гр.София


https://www.youtube.com/watch?v=fJ8cGdPtqbM


През 2014 година беше завършена реконструкция на канала към ВЕЦ Лопушна.
Този канал е изграден покрай река Дългоделска Огоста и отделя реката от голяма
територия, в която няма други водоизточници в горещите летни месеци и е местообитание на
много животни в защитена зона от мрежата Натура 2000 Западна Стара планина и Предбалкан
BG0001040 по директивата за местообитанията на ЕС. Преди реконструкцията каналът беше по-плитък, със земни, небетонирани откоси, което позволяваше достъп на дивите животни до
вода за пиене и лесен излаз от него. След реконструкцията в канала непрекъснато попадат
диви животни, изправени пред атернативата да умрат от жажда, тъй като каналът
възпрепятства достъпа до реката или подгонени от хищници или млади животни по
невнимание. В каналът са попаднали и не са успели да излязат най-вероятно десетки диви
животни, най-вече сърни. При високо ниво на водата животните не успяват да излязат от
канала, поради бетонното дъно и отвестните стени физически е нвъзможно животното да
излезе само.
Бяха изградени на няколко места възможни изходи от канала, но при високо ниво на
водата животните няма как да достигнат до тях.
Беше направена препоръка на собствениците на ВЕЦ Лопушна да сложат предпазна
мрежа, която да предпазва животните от падане в канала, но най-вероятно продължават да
умират животни в него , защото мрежата е прекъсната и не е по цялото му протежение.
Поставяне на непрекъсната мрежа няма да реши проблема, защото това обрича
животните на бавна смърт от жажда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ