Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 9 май 2017 г.

Доклад за ВЕЦ Бебреш и село ПоибренеВ изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДДР на 18.04.2017г.

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че Сдружение Балканка участва успешно в националния протест на риболовците, насочен против беззаконието, което цари в областта на опазването на водните обекти и екосистемите, чийто живот те поддържат. Обединени с няколко много силни риболовни организации, за обща радост вече ще можем да Ви изпращаме много по-често доклади за водните обекти, за които Вие отговаряте.
Обсъдили сме много проблемни зони и водни обекти - например язовирите Пчелина, Бебреш, Сопот, Яденица, както и реките Струма, Дългоделска Огоста, Ерма, Яденица и много други.

Изразяваме съжаление, че никой от МОСВ и БД не дойде на протеста, както това направиха от ИАРА. С директора на този държавен орган, и с представители на ДМР към МЗХ, проведохме няколко срещи напоследък. На срещите бяхме уведомени, че неколкократно пред МОСВ е бил поставян въпросът за Наредбата за рибните проходи на различни срещи и на различни нива. От страна на представителите на МОСВ на срещите е било споделено учтиво мълчание и съпричастие по този въпрос...

Ние споделихме от нашия опит, че мълчанието е доста характерно за МОСВ, не само за Наредбата, а и по всички останали проблеми, но че ИАРА и МЗХ просто трябва да продължат да настояват, както ние постъпваме непрекъснато и не се отчайваме. И сме сигурни, че някой ден изискването на ЗРА за наредбата ще бъде спазено, десет години след крайния срок или може би малко повече...

Постигнахе абсолютно съгласие и по въпроса, че рибите непрекъснато намаляват навсякъде, поради причини, които са Ви много добре известни. Споделихме и тревогата, че рибите са един от Биологичните Елементи за Качество /БЕК/, вследствие на което не бихме могли да постигнем изискванията на РДВ относно предотвратяване влошаването на състоянието/потенциала на водните тела, защото ситуацията, вместо да се подобрява, непрекъснато се влошава, с Вашето активно съдействие. Така например - в язовир Бебреш не може вече да е останала никаква риба, защото миналата есен той представляваше една локва.

От ИАРА също така изразиха известно разочарование относно становището за допустимост на БДДР и решението на РИОСВ Перник да се изготвя ОВОС за мината, която ще унищожи язовир Сопот. Те въобще не знаеха за този проблем, което не би трябвало да е така, защото язовир Сопот е обявен за  зона за опазване на стопански ценни видове риби, която предстои да бъде унишожена. Предложиха ни помощ, но ние я отклонихме, защото сме сигурни, че ще се справим сами с проблема, заедно с колегите от ЦРОО - клон Троян и с хората от с.Голяма Желязна. У компетентния орган по възражението ни срещу ИП - министърът на ОСВ, не може да има никакво съмнение по този въпрос.

И сега - към доклада.

18.04.2017г - Язовир Бебреш и ВЕЦ Бебреш на едноименната река.
Посещението е след приключило снеготопене във водосбора на въпросния язовир. В момента, когато язовирът трябваше да е пълен, нивото на водата е поне на 8 /осем/ метра под нивото на преливника. Тоест, поне една трета от обема на язовира я няма. Сравнете сегашните снимки на кулата, със снимките при празен язовир от предишното посещение, за да се убедите.

При посещението ВЕЦ Бебреш не виеше като линейка, тоест не работеше.
С резултата от посещението можете да се запознаете от следния линк:

Реката над язовира в момента на посещението се вливаше в него с около 1.5 /един и половина/ м3/сек и все още никой не напоява, и защо язовирът не се е напълнил, въобще е необяснимо.
Но, ако сега язовирът не се е напълнил, се страхуваме, че наесен в Ботевградско пак няма да имат вода за пиене и за напояване.

На същата дата бяхме поканени да участваме в среща с обществеността на Ботевград, на която и Вие бяхте поканени, но не дойдохте. Въпросът с ВЕЦ Бебреш беше обсъден, като ние споделхме мнение, че след като община Ботевград е издала разрешението за строеж, въпреки че са можели да спрат процедурите на поне три етапа, сега не трябва да се оплакват -  в крайна сметка ВЕЦ Бебреш създава работни места и допринася за енергийната сигурност на страната като цяло и, в частност - на Ботевград. Отделно от таксите за водата се взимат заплати в съответната БД, според теорията на директора на БДЗБР, тоест ползите са несъмнено повече от вредите.

По изявление на кмета на Ботевград - г-н Гавалюгов, ВЕЦ Бебреш не трябвало да работи, ако водата падне под 5 /пет/ метра от нивото на преливника, а сега беше доста по-ниско.
Ето защо не изключваме и възможността ВЕЦ Бебреш да работи нощно време с надеждата да не го хванат. Ще можем много лесно да проверим дали това е така по регистъра за декларациите за произход на АУЕР за месец април и ще Ви информираме за резултата от проверката. Иначе спадането на язовира е абсолютно необяснимо.

На последно място Ви уведомяваме, че сме информирали РЗИ Пазарджик относно факта, че водата в Поибрене не става за пиене. Сигнал за това явление сме получили от наши съмишленици в селото - те даже споменаваха думата арсен. Споменаха и че децата в селото /предимно от малцинството/ започнали често да боледуват.
Не сме сигурни за арсена, понеже той няма откъде да дойде, защото хвостохранилището на Асарел Медет е добре изолирано, за да не пропуска - точно както щяха да бъдат и хвостохранилищата в Трън. Затова сме помолили РЗИ Пазарджик да изследва водата за пиене. Те трябва да проверяват питейната вода. Дали ще извършат проверка, не сме съвсем сигурни, въпреки че обещаха. Доколкото обаче органите на МОСВ отговарят за състоянието на подземните водни тела, от където се взима същата тази питейна вода, оставяме на Вас да прецените, дали някой да не се включи в изследването на РЗИ Пазарджик - например ИАОС, БДИБР или някой друг. Във всеки случай - голяма част от хората от Поибрене отдавна не пият вода от чешмата - тези от тях, които могат да си го позволят, което е повод за тревога и за преценка дали да не се уведоми обществеността по националните медии за резултатите от проверката. Тук имаме предвид - медиите и местните хора да бъдат уведомени от компетентните органи, както е редно, а не от някой друг - за да не се всява паника необосновано...
Ако някой орган на МОСВ участва в такава проверка, молим, да ни уведомите за резултатите от нея.

Накрая молим, по този доклад да не се извършва проверка на язовир Бебреш, която да докаже, че всичко е наред, защото нещо не е наред.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ