Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 24 май 2017 г.

Възражение срещу ДОСВ на язовир Яденица

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, моля, в прикачения файл да се запознаете с Възражение на Сдружението относно ДОСВ на бъдещия в минало време язовир Яденица върху едноименната защитена зона.

Моля, да бъде отчетено, че възражението е изготвено само върху данните и изводите, представени в ДОСВ. Допускаме, че част от обозначените от нас липси на доказателства могат да бъдат открити в ДОВОС. Доколкото ДОВОС не беше публикуван едновременно с ДОСВ, за нас бе невъзможно да оценим съвкупността от данни и твърдения на авторите от двата доклада заедно и едновременно. Ето защо възражението ни срещу ДОСВ е направено само по данните в този доклад.

Знаем, че вече ДОВОС е публикуван на сайта на община Белово, но просто нямаме време да го изследваме подробно, защото има риск да изтървем срока за възражения срещу ДОСВ.

НО, в рамките на процедурата по ОВОС, ще представим ново и пълно възражение срещу двата доклада, съобразно допълнените данни от ДОВОС.

Молим, да обърнете внимание и на факта, че най-после в сряда, 17 май 2017г., БДИБР прие нашата покана да ги запознаем със ситуацията по деривация Яденица. Това също не сме отразили във възражението срещу ДОСВ, пак поради липса на време. Затова твърдението ни в това възражение, че БДИБР упорито отказва да ги заведем и запознаем със ситуацията, де факто вече не е вярно, но все пак те наистина упорито отказваха да ги заведем и запознаем със ситуацията почти до последния момент. От съвместната ни проверка произходиха и някои много интересни допълнителни обстоятелства, които ще добавим във възражението ни срещу ДОВОС, което ще представим също в съответния срок.
Надяваме се да проявите разбиране по този въпрос.

Възражението срещу ДОСВ е изпратено до много получатели, с надеждата да разберат, че ако при тях някога се получат подобни доклади, те трябва да ги проверяват доста по-внимателно, отколкото досега са ги проверявали, за да не изпадаме в неудобната ситуация да повишаваме информираността на държавните органи относно груби пропуски, грешки и директни лъжи в такива доклади.

Молим от МОСВ и БДИБР да ни изпратят входящи номера.

Приятно четене.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ