Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 26 май 2017 г.

Допълнен доклад - ВЕЦ на територията на БДДР и БДИБР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДИБР на 17.05.2017, и на БДДР на 20.05.2017г.

Докладът е допълнение към предходния, като този път обръщаме внимание на МВЕЦ Ерма на територията на БДДР и на деривация Яденица на територията на БДИБР.

Ще започнем от МВЕЦ Ерма на територията на БДДР.
Посещението е при пълноводие от дъждове на територията на РСърбия.
ВЕЦ-ът работи на пълна пара и вие като линейка. Под водохващането прицърцорва малко вода, но не знаем дали отговаря на разрешителното, защото БДДР не са ни дали данни. Рибният проход продължава да си е просто глупав, но нищо повече, което е нормално за хидротехническата мисъл у нас.

Обръщаме внимание отново на БДДР, че над рибарника е изграден незаконен насипен бент, през който не може да мигрира никаква риба въобще и водата едва прицърцорва, дренирайки през бента.

ВАЖНО:
Обръщаме изключително внимание на БДДР - задбаражното езеро на МВЕЦ Ерма е тежко задръстено с тиня! Налага се да бъдат взети незабавни мерки, за да не стане като с ВЕЦ Луна на Ботуня, защото този път ще има международен скандал! Водохващането е доста близо до границата с РСърбия, а за сърбите Йерма е култова река!

За гореописаното можете да се убедите от следния линк:


17.05.2017 - деривация Яденица на територията на БДИБР.

Посещението е при нормална вода в реката, тоест почти никаква, защото НЕК я краде всичката, и при предстоящи тежки дъждове.
Всички предходни наши наблюдения се потвърдиха пред очите на БДИБР. Освен водохващане №15, всички останали изпускат по пет капки вода на час и нямат рибни проходи. Нещо повече - БДИБР се убедиха, че всичко, което сме описали във възражението срещу ДОСВ на бъдещия в минало време язовир Яденица, е вярно. Единствен лек спор възникна относно замърсяването на Юндолска - понеже БДИБР твърдяха, че не се знае колко е замърсена, което твърдяхме и ние, но че е замърсена е съвсем очевадно. Проблемът ще преодолеем много лесно през лятото при маловодие, след някой уикенд, когато Юндолска ще е натоварена най-много - за тогава БДИБР обещаха заедно да вземем проби за изследване.
За гореописаното можете да се убедите от следния линк:

Като споменахме язовира, се сещаме да уведомим всички органи на МОСВ, и най-вече НСЗП, да разгледат внимателно последната снимка от горния линк. Тя е направена над водохващане №18" и показва как изглежда реката, която ще се влива горе долу на това място в небъдния язовир. Обръщаме внимание, защото в ДОСВ е описано, че над вливането на Юндолска нямало подходящи местообитания на Ручеен рак /Austropotamobius Torrentium/ и НСЗП са повярвали. Ако реката от снимката не ври от подходящи местообитания, молим НСЗП да ни уведоми как според тях изглеждат подходящите местообитания за вида...

По този повод обръщаме внимание, че вече БДИБР може да потвърди всеки ред, написан от нас във Възражението срещу ДОСВ относно хидроморфологичния натиск върху река Яденица.
Ето защо, молим, компетентният орган този път да си свърши работата по Възражението ни, за която му се плаща от нашите данъци, отговаряйки си предварително на следния най-елементарен въпрос от бъдещото ни общо възражение срещу ДОВОС и ДОСВ:

            В река Яденица, която ще бъде хваната изцяло от язовира и ще се изпускат едни мижави 80л/сек под него, на която остават да пресушават притоците напълно поне 11 /единадесет/ действащи водохващания на течащи реки и още горе долу толкова дренажни водохващания на всяко пресъхващо дере от деривация Яденица, и на която река непосредствено над защитената зона Яденица, би имало язовир със 110 метра висока стена и 315 метра корона, а непосредствено под защитената зона ще има чисто нов ВЕЦ, възможно ли е да не настъпи увреждане на предмета на опазване в защитената зона и да няма да има отрицателно въздействие върху околната среда? Въпреки хидроморфологичния натиск, който на практика пресушава реката постоянно целогодишно, по цялата дължина, въпреки че преносът на седименти е напълно блокиран, че миграцията на рибите по притоците е абсолютно невъзможна и въпреки че ще бъде пуснат да тече единственият замърсен приток? И няма да има кумулативен ефект?
            Какво тогава би предизвикало увреждане и/или кумулативен ефект според МОСВ? Може би ядрен взрив, а може би и ядрен взрив няма да може?

Надяваме се НСЗП да си отговори сама на този въпрос, а също и МОСВ, преди да реши да отхвърли възраженията ни. И на въпроса защо изобщо всички са издали положителни становища и/или оценки за тия смехотворни доклади, пълни с лъжи.
Споменаваме тези проблеми за потвърждение на предложението от предходния ни доклад - Инспекторатът на МОСВ да извърши проверка и да уведоми прокуратурата още сега, за да не се налага да го направим ние, когато му дойде времето!

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ