Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 24 май 2017 г.

Доклад за осъществени дейности на територията на БДДР и БДИБР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно осъществените дейности  на сдружението на територията на БДИБР и на БДДР на 20.05.2017г.

 

Преди доклада, поздравяваме министър д-р Нено Димов за намерението да проверява разни проекти, осъществени от структури на МОСВ и НПО, и предлагаме проверките да започнат от нас. Ние осъществяваме заедно много съвместни проекти, които всичките са насочени към постигане на целите на РДВ в определения срок, но засега оценката ни е, че не постигаме заедно задоволителен напредък по нито един общ проект. Между нас казано, напредъкът е нищожен, даже не съществува, а най ни боли за почти пълния общ провал по отношение Наредбата за рибните проходи.

 

На второ място информираме министъра и за един много интересен проект на друга НПО, заедно с МОСВ, БДЗБР и БДИБР, който според нас също се нуждае от проверка. Става дума за проекта на Регионален Екологичен Център /РЕЦ/ - "Оценка на комбинираните ефекти от ВЕЦ върху реките и прочее". От май миналата година, досега, проектът трябваше отдавна да е завършен, обаче никъде не се откриват следи от него. Наистина, основното научно откритие, а именно че - "Където е забранено от законите, не трябва да се строят ВЕЦ, а където е разрешено - може" не е кой знае какво откритие, с което авторите да се гордеят, но поне да бяха публикували нещо като финален доклад по проекта... за да можем и ние да понаучим нещо ново от него.

 

Препоръчваме също така проверките да не се ограничат само до една две зелени организации. Сигурни сме, че има много интересни проекти и на частни компании, сред които водещите би трябвало да бъдат Денкщат, Фортис и много други.

 

Обаче най-основен обект на проверки би следвало да бъдат така наречените доклади по ОВОС/ОСВ. У нас те са равнозначни на жива измама - 100%, без изключения, като знамето напоследък се развява от ДОВОС/ДОСВ на язовир Яденица. Намираме също така, че Инспекторатът на МОСВ следва да се поинтересува как и защо такива откровени измами биват оценявани положително  от самото МОСВ, а също и че въпросът би следвало да бъде обект на проверка от прокуратурата. Сега, чрез възражението срещу ДОСВ, което изпратихме миналата седмица, даваме шанс на министъра да сезира прокуратурата, за да не се налага да го направим ние на по-късен етап. По този начин би се запазило доброто име на МОСВ, доколкото това изобщо е въможно все още, защото думите ОВОС и ОСВ вече се превърнаха в мръсни думи у нас, поне сред обществото. От самите автори на докладите също трябва да се потърси отговорност за лъжите.

 

И сега - към доклада:

 

На 20.05.2016г., заедно с множество приятели, почистихме, доколкото успяхме и зарибихме река Ерма на територията на БДДР. За успеха на мисията можете да се запознаете от следния линк:

https://www.facebook.com/events/1963084294017368/permalink/1981965048795959/

 

Пак на същата дата, пак с наши приятели, почистихме и Бяла река над Калофер, но там боклукът беше доста по-малко. За събитието можете да добиете представа от следния линк:

https://www.facebook.com/balkanka.bg/photos/pcb.1424654780948378/1424652147615308/?type=3&theater

 

И двете събития бяха посветени на Световния ден на миграцията на риби - 21.05. Той тази година не се отбелязва официално, но ние си го отбелязваме, с надеждата някой ден и у нас да започне нещо да се прави по въпроса и от страна на държавата, както правят всички други държави в ЕС. Например - поне да се възобнови дейността на Работната Група за Наредбата за рибните проходи, като начало.

 

Изразяваме разочарование, че нито една структура на МОСВ не се включи, с нито един човек. Изразяваме и надежда, че в следващите ни акции ще има по-голяма активност. Така ще можем да осъществим нещо като Team Building, за сближаване с органите, с които така или иначе си взаимодействаме непрекъснато, повече или по-малко успешно. Припомняме, че следващото събитие ще е най-интересно - на 03.06.20217г. в Рибарица. Засега сме получили официално потвърждение за участие от само един човек /на който благодарим/, но се надяваме на много повече, особено от БДДР.

 

 

На следващо място в този доклад, изразяваме благодарност към БДИБР, че най-после, на 17.05.2017г., осъществихме мечтаната от нас проверка на деривационен канал Яденица. С резултатите от проверката ще Ви запознаем в следващ доклад, а също и в окончателното възражение срещу ДОВОС на бъдещия в минало време язовир Яденица. Самите резултати от проверката са много интересни.

 

Информираме Ви също така, че днес проведохме среща с министър Нанков. Извън основната проблематика, която коментирахме с него - проблемите в ЗУТ и разни наредби, накрая поставихме много остро въпроса за питейната вода на Бързия и за неработещата ПСОВ Душанци.

Министър Нанков пое ангажимент да провери случаите и да ни уведоми за резултатите, а ние обещаваме своевременно да уведомим Вас.

 

Благодарим на всички за разбирането и съдействието.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ