Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 8 март 2017 г.

Доклад - ВЕЦ на територията на Басейнова дирекция Западнобеломорски район и парк Пирин

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени водохващания на територията на БДЗБР на 04.03.2017г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че го изпращаме със закъснение, по причина че в рамките на взаимодействието между нашите организации, се наложи да противодействаме на решението на МОСВ за НП Пирин, заради което загубихме доста енергия и време, и се извиняваме.

 

Все пак, във връзка с противоречивите действия на МОСВ по повод ПУ на НП Пирин, сме длъжни да уведомим министъра на ОСВ, че планът за управление на парка е крайно неуместен по отношение опазването на водните животни, които населяват реките, включително зообентосната ценоза и речната биота. На територията на парка има много водохващания, които не изпускат капка вода при маловодие, и нямат рибни проходи.

Допълнително сме установили, че разрешителните за водовземане на каскадата Санданска Бистрица, издадени от БДЗБР, съдържат в себе си грубо нарушение на закона, защото определеното минимално водно количество под водовземанията е по-малко дори от изискуемите от закона 10% от средномногогодишното, но не по-малко от минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост към точката на съоръженията.

 

Около половината от водовземанията, които са общо 17 на брой, са вътре в територията на парка, а останалите са в близост до границата му. По разрешителни на БДЗБР под водовземанията трябва да се изпускат само около 7% от средномногогодишното водно количество, без да споменаваме изобщо минималното средномесечно.

 

И в ПУ на НП Пирин няма нито дума по въпросите за поддържане на оптимално водно количество в реките.

Съзнаваме ясно, че във възраженията срещу ПУ не сме обърнали внимание на въпроса - например за каскадата Санданска Бистрица, но тогава не знаехме за нарушението на БДЗБР. Но това си е работа на авторите на ПУ, с която те не са се занимавали въобще.

За да поемем отговорност за това си твърдение,  давайки на БДЗБР възможност да я потърси - за което неведнъж са изразявали желание и готовност, молим, да се запознаете със следното интервю по БНР:

http://bnr.bg/horizont/post/100804106/dimitar-kumanov-chaka

 

Интервюто е по официална национална медия, тоест е официално и става за преследване на горните цели. В него има изказани мнения и за цялостния ПУ на НП Пирин. След като се запознахме с изявления на официални лица от МОСВ по национални медии, и за да е информирана какво беше допуснала за изпълнение, бихме искали да обърнем внимание на министър Костова върху следните проблеми:

 

На първо място се твърди, че в зоните за строителство са разрешени само хижи, заслони, сгради на парка и на Планинската служба, и сгради за обслужване на посетители.

 

Информираме министър Костова, че в друга защитена територия, ръководеният понастоящем от нея екип е допуснал и активно съдействал под сграда за обслужване на посетители да се строи ВЕЦ, защото щял да прави ток за посетителите....  Така и не разбрахме как бяха оправдали водохващането за ВЕЦ, при положение че е разрешено само за питейни нужди, но това не е толкова важно.

В този смисъл - защо само ток? Така например, би могло - чорапена фабрика, за чорапи на посетителите, или пък - фабрика за перилни препарати, за да може посетителите да се перат в реките - по близо до природата в чиста планинска вода... Имаме още куп идеи за обслужване на посетителите - ако екипът на МОСВ срещне затруднение по въпроса, молим, не се колебайте да потърсите помощ от нас

 

Обръщаме внимание и че, под така наречената санитарна сеч, която се възхвалява за 60% от територията, ще изгори и суровото - каним мистър Костова да я заведем на друго място с такова "саниране" на гора, да види санирането на живо.

 

Ето защо хората като нас няма да допуснат новия план в сегашните му параметри по никакъв начин. Проблемът е - липса на доверие в министерството. Щом за обслужване на посетители може ВЕЦ в 3000 хектара - този план няма да се състои по никакъв начин. Заявяваме това, защото знаем на какво ще прилича бъдещата Екологична Оценка. Вече имаме опит с подобни оценки на новите ПУРБ, за които предстои следващата ни жалба до ЕС.

 

Бихме искали да обърнем внимание и на директора на БДДР върху горното интервю, защото то съдържа становище по евентуални бъдещи негови действия във връзка със злощастния ВЕЦ Енерджи-Говедарци, за което благодарим на министър Костова, че отмени решението и го върна за преразглеждане. Надяваме са да бъдем полезни с идеите, изказани в интервюто.

 

На последно място преди доклада - обръщаме внимание, че горните проблеми са още по-зле отразени по отношение на ПУ на ПП Витоша. Този план няма никакъв начин да бъде приет от софиянци - той е направо трагикомичен, и ние ще развяваме знамето на протестите. Така че по-добре изобщо не се опитвайте да го пуснете.

 

И сега - към доклада:

 

04.03.2017г - ВЕЦ Пчелина под едноименния язовир на река Струма

Посещението е при пълноводие. Водата се е избистрила - или вече са източили отровите, или взимат вода от горните слоеве на язовира - както трябваше да правят от самото начало.

Доколко е чиста водата - не може да се каже, но поне е бистра.
Язовирът е пълен почти до ръба на преливника, тоест се спазва ограничението от новото разрешително, за което поздравяваме БДЗБР.

За описаното можете да се убедите от следния линк:

http://dams.reki.bg/0492-dam/2017-03-04

 

Обаче хидро- шоковете в реката продължават да са брутални. В нея ту тече нищо, ту текат 8.5 м3/сек студена вода. Ще продължаваме да следим положението и да докладваме.

 

04.03.2017г - МВЕЦ БИСТРИЦА А на Благоевградска Бистрица:

Посещението е при пълноводие от топене на снеговете в ниската част на планините.

ВЕЦ-ът работи, но изпуска повече вода от необходимото, за което поздравяваме БДЗБР. Рибният проход продължава да е непреодолим.

Тинята от езерото е изхвърлена на бреговете, в което ние виждаме лек проблем - това натрупване не може да продължава вечно. Дано БДЗБР да намери решение в  дългосрочен план, защото ние не се сещаме за нищо полезно. Допълнителен проблем очакваме да се е състоял при ваденето на тинята, заради очакваното от нас пълно замътване на реката до недопустими граници. Надяваме се ваденето на тинята да е станало под контрола на БДЗБР, за да не е унищожено всичко живо в реката - това поне някой ден ще го проверим.

 

За описаното можете да се убедите от следния линк:

http://dams.reki.bg/0456-dam/2017-03-04

 

 

04.03.2017г - Каскада Благоевградска Бистрица на едноименната река:

Нашата с БДЗБР обща мъка...

Отново на водохващането на Кривия улук не пуска капка вода, както винаги...

Водхващането Картала изпуска точно 12 литра в секунда.

За описаното можете да се убедите от следния линк:

http://dams.reki.bg/0358-dam/2017-03-04

 

Тук обръщаме внимание на БДЗБР за следното:

 

На първо място - до водохващаето на Кривия Олук се стига много трудно, защото снегът пропада. Препоръчваме снегоходки, ако някой ден преценят за необходимо да го проверят.

 

На второ място - наскоро получихме писмо, че проверка на БДЗБР на Картала е показала, че се изпуска минималното водно количество, за което благодарим.

Отдаваме на лошия си късмет, че когато ние го проверим, то никога не изпуска вода.  Алтернативната възможност е, БДЗБР да счита 10-12 л/сек за екологичното водно количество, и ако е така - молим, да ни уведомят, за да ги информираме, че пак имат груба грешка при определянето на екологичния отток. На това място, при ненарушен режим на оттока, минималната вода в реката ме може да падне под 200л/сек. Тя извира от много високо над това конкретно водохващане и е хваната веднъж при хижа Македония за Белмекен, но все пак - определението на ЗВ за оттока е при ненарушен режим, нали така?

 

Накрая на този доклад, може би трябва да споделим опита си от наблюденията на ВЕЦ с всички БД, защото миналата година бяха хванали само 19 нарушения от 138 проверки, което си е доста нисък процент.

 

За да ги хванем, ние спазваме следните най-прости правила:

1.    Нарушителят не трябва да знае, че ще бъде проверяван. Ако знае - няма да бъде хванат.

2.    Проверката има смисъл само при ниска вода. При пълноводие те не могат да хванат всичката вода, колкото и да искат.

3.    Има изключения от т.2 - например ВЕЦ-овете на екологични води на други ВЕЦ-ове, могат да бъдат хванати винаги. Обикновено съоръженията на НЕК - също винаги и пр.

 

Молим, по този доклад, да не се извършват проверки, които да установят, че всичко е наред, освен ако не се планират такива.

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието

 

P.S.

Напомняме и молим отново - оставете Пирин, Рила и Витоша на мира. Просто няма никакъв шанс те да бъдат разпродадени/подарени. Някои хора безсмислено ще изхарчат още много пари, Вие ще изхарчите още много енергия и нерви, хората като нас - още повече. Продажбата е наистина невъзможна!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ