Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 22 февруари 2017 г.

Даоклад ВЕЦ на територията на БДИБР - Яденица

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени водохващания на територията на БДИБР на 18.02.2017г.Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че докладът този път е изпратен и до НЕК ЕАД, по причина че водохващанията на деривационен канал Яденица са техни, но и защото при посещението установихме проблеми по тяхната електропреносна мрежа - наличие на повреди в стълбовете непосредствено над подстанцията, която се намира на разклона за Сестимо. Повредите са от характер на застрашаващи сигурността на конструкцията на стълбовете, но към този въпрос ще се върнем накрая на доклада. И така: 18.02.2017 - Водохващане на Крива река на разклона за Сестримо.

 Въпреки че ние не сме получили от БДИБР отговор на искането на информация по ЗДОИ - на кого принадежи това водохващане, след разговор със служители на подстанцията се установява, че то не е на НЕК ЕАД, а на фабриката в Белово. Ето защо молим НЕК ЕАД за извинение, но ще продължим да качваме данни като за ВЕЦ Момина Клисура, защото при техните стотици водохващания, които не пускат капка вода при маловодие - едно повече не е нещо фатално.

 Добрата новина е, че през баража преминават 70-80 л/сек при пълноводие и че баластрата, с която беше задръстено задбаражното езеро, е премахната. Поздравяваме БДИБР за това, но за съжаление рибен проход продължава да няма..

 За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

 http://dams.reki.bg/0487-dam/2017-02-18

 18.02.2017 - Крива река над Сестримо - ВЕЦ Света Петка.
 Посещението е при пълноводие, заради топенето на снега. През рибния проход преминават около 20 л/сек, което е половината от определеното минимално водно количество по разрешително - 42л/сек. През самия рибен проход не могат да преминават риби, не че това има значение, защото Крива река е мъртва под водохващането.

 За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

 http://dams.reki.bg/0257-dam/2017-02-18 Отново обръщаме внимание на БДИБР, че имат груба грешка в определеното минимално водно количество. То се определя по данните за естествения отток към точката на водовземане. С други думи - то не трябва да бъде оределено по екологичният минимум, който се изпуска от НЕК ЕАД в Крива и Чаирска река и трябва да бъде поне пет пъти по-голямо от 42л/сек. С други думи - това е ВЕЦ, който отнема води от минималното екологично водно количество, което се изпуска под други водовземни съоръжения, а това представлява тежко нарушение на ЗВ. Надяваме се да вземете мерки и разрешителното за водовземане да се прекрати.
 18.02.2017 - Деривационен канал Яденица - водохващания №4 и №5.
 Посещението е при маловодие. И двете водохващания не изпускат капка вода, рибни проходи продължава да няма.
 За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:
 http://dams.reki.bg/0488-dam/2017-02-18

 Имахме намерение да проверим и другите водохващания на канал Яденица, които са поне още 19, но след видяното, загубихме ентусиазъм.

 Причината се крие във факта, че съвместното ни постижение от миналото лято, когато нашите три организации /ние, НЕК ЕАД и БДИБР/ постигнахме успех и водохващане №5 на Юндолска не отнемаше вода, сега е претърпяло критично отстъпление и сме постигнали отново старото положение.

 Тук бихме искали да обърнем внимание на МОСВ и БДИБР, че през последните години е провеждан биологичен мониторинг на състоянието на река Яденица и притоци, включително и на Юндолска, във връзка с процедурата по ОВОС на бъдещия в минало време язовир Яденица. Този мониторинг е проведен през няколко последователни години - ако си спомняме правилно - пет. Сега, след като животът в Юндолска отново е унищожен, намираме, че мониторинг трябва да се проведе отново, преди решението по ОВОС/ОС, процедурата за които трябва също да се проведе отново, съобразно новите данни от проучването.

 Отново отправяме покана към БДИБР за съвместна проверка на всичките водохващания на НЕК ЕАД в ттехния район на басейново управление, при положение че обещаят да ги глобят за брутални нарушения на изискванията на ЗВ, според които екологичният отток се осигурява приоритетно, преди всички останали нужди от водовземане, сред които НЕК ЕАД се нарежда на последно място. ВАЖНО:

 Накрая на този доклад се връщаме отново на проблема със сигурността на стълбовете от електропреносната мрежа непосредствено над подстанцията на разклона за Сестримо.

 Разгледали сме само трите най-големи стълба, като останалите не сме ги проверявали.

 На първо място се отбелязва тяхното много лошо техническо състояние - трите най-големи решетъчни стълба са потънали в тежка корозия. Най-лошото е, че в решетката на хоризонталните им диафрагми липсват основни пръти, което поставя под огромен риск способността на решетъчната стоманена конструкция да поема експлоатационните въздействия, и не удовлетворява изискванията при крайни гранични и при експлоатационни състояния за ограничаване на повредите съобразно нормативната уредба за сигурност на конструкциите. Още повече че електропроводите, които тези стълбове поддържат, както и самите стълбове, вероятно са от първа категория на строежите съгласно ЗУТ, и представляват елемент от националната сигурност.

 В този смисъл намираме, че трябва незабавно да се предприемат спешни мерки, като се предизвика конструктивна експертиза за установяване на липсващите елементи и предписания за тяхното възстановяване.

 Първоначално решихме ние да предоставим тази услуга безплатно на НЕК ЕАД, но предвид отношенията между нашите оганизации, се въздържаме да предложим това нещо. Обаче ще го направим веднага, ако НЕК ЕАД се откаже от бъдещия в минало време язовир Яденица, който е почти толкова смислен, колкото беше деривация Джерман-Скакавица. Намираме този язовир за поредната измама, с която да се продължи ограбването на най-бедната част от народа, да не говорим за увреждането на природата, което той ще предизвика, независимо какво е доказала или ще докаже доц. д-р инж. Росица Николаева. Само една бележка по този въпрос - при предишния ОВОС в края на миналия век, тя е доказала, че екологичният отток под язовира трябва да бъде 20 л/сек след изчисления с програма. Сега е доказала, че същият отток трябва да е 80л/сек - кое от двете да приемем за вярно, при положение че реката навлиза в ЗЗ Яденица малко под язовира? Изглежда сега тя знае нещо, което не е знаела при предишния ОВОС, но тогава - защо се е хванала да го прави предишния път и дали сега знае достатъчно? Но да се върнем на стълбовете - така или иначе, ако не се вземат мерки за възстановяване сигурността им, е възможно конструкциите им да се компрометират всеки момент. И тогава всички съоръжения, които са свързани към този електропровод и подстанцията - вероятно част от каскадата Белмекен-Сестримо и ПАВЕЦ Чаира, може да останат откъснати от света.

 Снимки на зоните от конструкциите на стълбовете, където липсват елементи, са прикачени към настоящото писмо.


 Сдружение Балканка разполага с изключителна експертиза по отношение сигурността на строителните конструкции - ако не ни вярвате, попитайте ръководителя на катедра МДПК в УАСГ - проф. д-р инж.Николай Рангелов, или ръководителя на катерда Масивни конструкциии - проф. д-р инж. Димитър Димитров и те ще Ви кажат. При най-малко съмнение, молим, не се колебайте да отправите запитване и към нас, за да представим безброй допълнителни доказателства.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ