Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 20 март 2017 г.

Доклад за деривация Яденица на територията на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени водохващания на територията на БДИБР на 18.03.2017г.

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че го изпращаме и до НЕК ЕАД, по причина че посещението е тематично, във връзка с бъдещия в минало време язовир Яденица.

Но преди всичко изказваме благодарност на БДЗБР за отговора, който получихме по предходен наш доклад. Уведомяваме ги, че в този отговор се съдържат потвърждения на твърдението ни за извършени нарушения на законодателството във връзка с издадени от БДЗБР разрешителни за водовземане, както следва:
1. За каскадата Санданска Бистрица - ако разрешителните са издадени през 2008г., тоест преди ПУРБ 2010-2015 - това няма никакво значение, защото определението за минимален допустим отток тогава беше включено в една заповед на министър Долорес Арсенова от 2003г., която даваше същото определение, както сега то е записано в ПЗР на ЗВ.

2. Ако за водохващане Картала на Благоевградска Бистрица наистина БДЗБР е определила минимално водно количество от само 23л/сек - това е още по-тежко нарушение на законодателството, въпреки че при нашите посещения дори и тия 23 л/сек не се изпускат. Обръщаме внимание на БДЗБР, че 23л/сек не осигуряват никакъв живот в коритото на реката под водохващането. Приканваме ги да осъществят хидробиологичен мониторинг на реката под водохващането, за да установят, че там няма следа от живот.
Информираме БДЗБР, че към точката на водовземното съоръжение минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост при ненарушен режим на оттока в реката е поне 9 пъти по-голямо от това, което те са определили по разрешително. И ако разгледат първия клип от репортажа за Картала:
... ще се убедят, че реката е пресушена горе под водохващането, за да работи каскадата Бл.Бистрица, а не за питейните нужди на Благоевград. Клипът показва тръбата под последния ВЕЦ, която изхвърля отработените води в реката.
Припомняме на БДЗБР, че в техния РБУ има още множество брутални грешки в определените минимални водни количества, вследствие на което те са унищожили живота в прекалено много реки. В случай на интерес от страна на висшестоящия орган - можем да предоставим пълна информация по въпроса.

И сега - към доклада за деривация Яденица
Посещението е част от подготовката на сдружението да спре инвестициония план за язовир Яденица, за което вече имаме почти пълна готовност и само чакаме някъде да се публикуват новите ДОВОС/ДОСВ, за да си довършим работата по тяхното отхвърляне. Изразяваме и съжаление, че БДИБР са го включили бъдещия в минало време язовир в ПУРБ 2016-2021 на ИБР, като дори са обсновали изключение по чл.156е за тази измама, като съжаляваме още повече, че изключението е обосновано в нарушение на ЗВ. Много лошо впечатление прави и фактът, че оценката от приложение 5 на раздел 5 на ПУРБ 2016-2021 на ИБР е написана от самия инвеститор - НЕК ЕАД.
Тоест вълкът е написал оценка на въздействието си върху агнетата, и се питаме кои още части от ПУРБ са написани пак от НЕК?

Напомняме и че, предходното посещение беше при маловодие и тогава водохващания №4 и №5 на деривация Яденица не изпускаха капка вода.
За да е пълна картината, сега посетихме същите водохващания при обилно снеготопене и те пак не изпускаха капка вода. Обръщаме внимание на БДИБР и на НЕК ЕАД, че водохващане №4 е на десен приток Юндолска, който се влива на около 150 метра под водохващане №5, тоест двете водохващания са почти едно до друго и и двете не изпускат капка вода и при пълноводие, и в Юндолска не тече нищо, което представлява тежко нарушение на ЗВ.
За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Гледайки как са пресушени всичките тези реки, и как БДИБР не прави нищо по въпроса, и отчитайки например безгрижното отношение на БДЗБР към тежките нарушения на законодателството, извършени от самата БДЗБР при определяне на минималните водни количества, за които споменахме, не можем да не попитаме МОСВ и подчинените му структури - Вие органи за опазване на околната среда и водите ли сте? Или сте органи за устойчивото им използване, или сте органи за устойчивото им унищожение?
И за какво изобщо взимате заплатите си от нашите данъци?

Накрая на този доклад отново отправяме покана към БДИБР за съвместна проверка по всички водохващания на деривационен канал Яденица! Надяваме се БДИБР да разбере, че тези постоянни покани са част от стратегията на сдружение Балканка да спре бъдещия в минало време язовир, предотвратявайки по този начин безумното харчене на обществени средства за него и окончателното ликвидиране на река Яденица. Не можем да  разкрием напълно стратегията в нейната дълбочина, но колкото повече такива покани БДИБР не приеме, толкова по-зле става за тях и за язовира, защото едното от твърденията ни се доказва безусловно. Става дума за твърдението, че НЕК ЕАД е най-големия престъпник по реките у нас и басейновите дирекции /с изключение на една/, упорито отказват да прилагат закона.

Негласно потвърждение откриваме и в отказа на EVN да участва съвместно с НЕК ЕАД в другото мегаломанско престъпление - каскадата Горна Арда и се гордеем, че и ние имаме малък принос EVN да разбере що за стока е НЕК ЕАД.

Поканата за съвместна проверка с БДИБР е валидна за дните до четвъртък тази седмица или след 02 април, защото идната седмица ще вземем участие в световна конференция на организации като нашата за опазване на водните ресурси на планетата и тяхното устойчиво, природосъобразно използване.

Предварително благодарим, ако БДИБР приеме поканата.
Молим БДЗБР да не извършва проверки по този сигнал, които отново да докажат, че всичко е наред, защото нищо не е наред.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ