Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 10 ноември 2016 г.

Доклад за дейността на ВЕЦ Китка


> В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДДР на 04.11.2016г.
>
> Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че язовир Бебреш е източен докрай:
>
> http://www.bnews.bg/article/218917-mist ... la_yazovir
>
> Сега, доколкото в съобщението се споменава, че има някаква мистерия, ние считаме, че никаква мистерия няма. При маловодие ВЕЦ Бебреш изобщо не е трябвало да работи и от язовира е трябвало да се изпуска само екологичният минимум в едноименната река. По потвърдени данни има и тръба към язовирчето на Правец, откъдето се използва водата за напояване на тревата на игрището за голф. И ВЕЦ-ът, и голф игрището, са собственост на едни и същи хора - Валентин Златев и баща му.
>
> Би трябвало да се очаква, че и за ВЕЦ-а, и за голф игрището, има водомерни устройства, които, като се проверят, много лесно може да се установи дали е източвана вода. Що се отнася до нас - ние ще проверим поне ВЕЦ-а, по данните от регистъра на АУЕР за месец октомври, когато ВЕЦ Бебреш не трябва да е работил въобще поради маловодие, и ще Ви уведомим за резултите от проверката, изпълнявайки нашите ангажименти по взаимодействието, което сме си обещали.
>
> От друга страна намираме, че ако ВЕЦ Бебреш наистина не е работил през октомври, енергетиката е била поставена под угроза, а ако тревата за голф не се полива редовно, ще пострада икономическото развитие на страната, а и природата също така, защото тревата ще изсъхне и погине. В този смисъл, може би оставените без вода населени места Ботевградско и части от самия град, могат да се разглеждат като приемлива щета от гледна точка на органа по околна среда и води.
>
> На второ място изказваме благодарност за писмото на МОСВ до РИОСВ София, във връзка с бъдещия ВЕЦ на язовир Огняново, копие от което получихме. Обществено обсъждане в село Огняново със сигурност е имало, понеже наш човек е присъствал, но е възможно и РИОСВ София да не е уведомена за него. Ако това е така, тогава очаквайте някой ден инж.Славка Куюмджиева да се появи в МОСВ с молба за разрешително за водовземане, нищо че язовирът не само е с неизяснена собственост в момента, но и доколкото знаем ние, не е приет с акт образец №16 от ДПК. Основание за молбата ще е, че местните хора много силно искат да си имат чисто нов ВЕЦ на язовира.
>
> Надяваме се някой от МОСВ да не е поел известни ангажименти, когато и ако описаната ситуация се случи.
>
> Но, за всеки случай Ви молим, в рамките на взаимно изгодното сътрудничество между нашите две организации, да ни изпратите и копие от отговора на г-жа Ирена Петкова, когато той се получи, за което предварително Ви благодарим.
>
> И сега - към доклада до БДДР:
>
> 1. ВЕЦ Китка - водохващане на река Лом
>
> Посещението е при маловодие. При посещението в реката не се изпуска нито капка вода, което е нормално явление у нас. Рибен проход продължава да няма, и това също е нормално. Реката е само на локви под водохващането.
>
> 2. ВЕЦ Китка - водохващане на река Лева
>
> Това водохващане го снимаме за първи път.
>
> Посещението е при маловодие. При посещението в реката не се изпуска нито капка вода, което също е нормално явление. Рибен проход също няма, но това няма значение. Реката е само на локви под водохващането.
>
> За гореописаното можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт:
> >
> > http://dams.reki.bg/0127-dam/2016-11-04
> >
> Обръщаме внимание, че първите четири снимки са от водохващането на река Лева, а останалите - от водохващането на река Лом.
>
> И двете водохващания попадат в защитени зони по Натура 2000, както следва:
>
> ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан" BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.
>
> ЗЗ „Западен Балкан" BG0002002 - по директивата за опазване на птици.
>
> За ВЕЦ Китка има още няколко водохващания. Едното го знаем със сигурност - на река Краставичка, и обещаваме да го снимаме в най-скоро време.
>
> За останалите молим, БДДР да ни предостави координати.
>
> Накрая, молим, по този сигнал да не се извършват проверки, които да установят, че всичко е наред, освен ако не се планират такива.
>
> Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ