Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 15 ноември 2016 г.

Доклад ВЕЦ Малуша

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

 

!!! В началото отправям молба към МОСВ да ни изпратят най-после доклада на БДЗБР за случаят с река Джерман, за което от БДЗБР ни информираха, че е при вас. 

Информацията е поискана по реда на ЗДОИ с ваш вх. № ЗДОИО-44 от 25.10.2016 г. 

 

Срокът отново изтича !!!

 

Настоящия доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията и да подобрим информираността и контрола над ползвателите на вода, защото явно, те не могат да се самоконтролират.

 

МВЕЦ Малуша

 

Съгласно разрешителното от БДДР, издадено през 2011г., МВЕЦ Малуша работи с две водохващания.

 

Координатите на водовземанията са:

Водохващане 1 - N42.766364, E025.300506

Водохващане 2 - N42.766836, E025.301531

 

Важно!!!: 

 

Водохващането попада в две защитени зони от мрежата Натура 2000:

 

ЗЗ „Българка" BG0000399 - по директивата за опазване на хабитати

ЗЗ „Българка" BG0000399 - по директивата за опазване на птици

 

И двете водохващания попадат в защитена територия по ЗЗТ :

ПП "Българка"

 

Водохващане 1:

 

Посещението е при маловодие, въпреки че през седмицата са паднали малко дъждове.

Водохващането функционира и на практика не изпуска нищо в реката. Както е видно от снимките, тук всичко е нарушено. Няма река, няма рибен проход.

 

 

Водохващане 2:

 

Посещението е при маловодие, въпреки че през седмицата са паднали малко дъждове.

Водохващането функционира и на практика не изпуска нищо в реката. Както е видно от снимките, тук всичко е нарушено. Няма река, няма рибен проход.

 

Може да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

Водохващане 1: http://dams.reki.bg/0169-dam/2016-11-03-1

 

Водохващане 2: http://dams.reki.bg/0169-dam/2016-11-03-2

 

За съжаление, отново ставаме свидетели на пълна липса на контрол и адекватно управление на водите в една защитена територия, в която една от поставените цели е опазването на изворите на реките в Габровско-Тревненския Балкан. През 2011г. има няколко издавани и променяни разрешителни за въпросната централа, с различни титуляри. Затова не знаем какво е било предишното предназначение на тези водохващания, но тъй като и двете водохващания са много стари, подозираме, че най-вероятно разрешителното е издадено под предтекст, че това са стари водохващания и няма да има увеличаване на хидроморфологичния натиск над реката ... уви, реката е пресушена. Живот отдавна няма !!!

 

От регистъра на издадените разрешителни от БДУВДР става ясно, че разрешителното за водоползване е издадено през 2011г., когато вече са били обявени и защитените зони и защитената територия !!! Бил е в сила и Закона за водите. Обаче, река няма. Следователно има нещо сбъркано.

 

Молим да не извършвате отделни проверки, освен ако не планирате такива и не решите, че защитените територии все пак трябва да се опазват.

 

Предварително Ви благодарим.

 

 

--

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ