Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 28 октомври 2016 г.

Доклад ВЕЦ Хладилника и Златев

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДИБР на 09.10.2016г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, изказваме поздравления на екипа на министър Василева с поредния колосален успех - пресушаването на язвир Бебреш до рекордно ниско ниво, откакто е построен.

 

http://botevgrad.com/news/67500/Kritichno-nisko-nivo-na-yazovir-Bebresh--2260-m--pod-prelivnika/


http://botevgrad.com/news/67576/Cvetozar-Gavrilov-upravitel-na-ViK-Ot-vchera-nalagyaneto-na-vodata-podavana--ot-yazovir-Bebresh-e-maksimalno-nisko

http://balkanec.bg/nalyaganeto-na-vodata-dostigna-nay-niskoto-si-nivo-32845.html

 

Разбира се, има малък проблем - и Ботевград остава без вода за пиене, но то е маловажно в сравнение с необходимостта от развитие на хидроенергетиката у нас. Допускаме, че пак имате грешка в лимита на използваната вода, както на яз.Лобош, но от друга страна грешката води до полза за водещ бизнесмен като Валентин Златев, обезводнил собсвения си град, а това е много по-важно.

 

Поздравяваме Ви също така и с новата бъдеща ВЕЦ на язовир Огняново, за която са проведени обществени обсъждания с пет човека, което се дължи на перфектно работещата система за информиране на засегнатата общественост, създадена от Вас.

.Двама от тия пет са били кметовете на Елин Пелин и Огняново, а те са най-важни разбира се. Намираме бъдещата мощност на ВЕЦ-а от 1.5 мегавата за малко прекалена, на фона на водните количества, доставяни от река Лесновска в язовира, но все пак проектант е Славка Куюмджиева, собственик - Валентин Златев отново, и това обяснява всичко, включително Вашата готовност за съдействие.

 

Не на последно място изказваме, официална благодарност на целия екип на МОСВ и лично на министър Василева за бързата реакция по случая с възражението ни срещу ВЕЦ Енерджи Говедарци. Тази мълниеносна реакция даде възможност на община Самоков да издаде вече и разрешение за строеж, който той може да започне още от утре, но Вие няма защо да бързате вече.

Тъй като възнамеряваме да съборим разрешителното Ви за ползване на повърхностен воден обект в съда, сме убедени, че като го построят, ще го глобите с 5 - 10 хиляди лева и ще му разрешите да работи. Във връзка с огромното значение на това съоръжение за енергийната система на страната, настояваме за по-тежко наказание от глобата, например предписание или забележка, в стила и добрата практика на БДЗБР.

Издаденото разрешение обезсмисля евентуални Ваши действия за изготвяне на ДОВОС, ако бихте имали такива, естествено.

 

И сега - към доклада:

 

09.10.2016г. река Давидковска, ВЕЦ Хладилника

Посещението е при маловодие. През най-глупавия рибен проход на планетата се изпускат не повече от 20 л/сек, при минимално водно количество по разрешително от 300 л/сек. Реката е само на локви под возохващането.

 

Че рибният проход е най-глупавия на планетата сме имали удоволствието да Ви информираме още в първата жалба до ЕС, където сме изложили обяснение за причината. Същият рибен проход бе показан на конференция в Европейския парламент през ноември миналата година, тоест страната ни може да се гордее с него като принос в хидротехническата наука. Между другото - той продължава да отгговаря на изискванията за рибни проходи, залегнали в ПУРБ на ИБР и, в този смисъл, представлява прекрасна смекчаваща мярка.

 

Нещо повече, в района на стената на ВЕЦ се забелязват табели Риболова забранен. Тук бихме искали да Ви обърнем внимание, че собствениците на ВЕЦ не могат да забраняват нищо на никого, камо ли риболов където и да било. Давидковска река не е включена в заповедта на министъра на земеделието и храните за целогодишна забрана за риболов във водните обекти, ето защо молим, да вземете мерки и табелите да се махнат от собственика, понеже са незаконни.

 

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0309-dam/2016-10-09

 

По непотвърдени сведения собственикът възнамерявал да си зариби задбаражното езеро и да отглежда аквакултури, тоест риби за продан. Бихме възразили, тъй като тази дейност ще засили процеса на еутрофикация, а също и ще създаде проблем за миграцията на рибите от реката, понеже езерото ще трябва да е преградено в горния край, за да не избягат и развъжданите риби.

Така или иначе тези неща нямат значение, доколкото Давидковска река е напълно убита с Вашето любезно съпричастие.

 

Ето защо, молим, по този сигнал да не се извършват проверки, които да установят, че всичко е наред, освен ако не планирате такива. Може би - само за да махнат табелата за забрана на риболова, но не настояваме, понеже реката е мъртва и без това. Че попада в ЗЗ по Натура 2000 е най-маловажното нещо.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

1 коментар:

  1. Официална информация от ръководството на ВиК Бебреш по повод проблемите с водоподаването
    http://botevgrad.com/news/67591/Oficialna-informaciya-ot-rakovodstvoto-na-ViK-Bebresh-po-povod-problemite-s-vodopodavaneto/?compage=9
    За НЕДОСЕГАЕМИТЕ нито дума!

    ОтговорИзтриване

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ