Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 22 ноември 2016 г.

Доклад ВЕЦ Бебреш, ВЕЦ Румянцево и ВЕЦ Бързи вир.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДДР на 10 и 14.11.2016г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че поздравяваме БДДР заради адекватното прилагане на закона във връзка с прекратяване на разрешително за ВЕЦ, който все още не е построен.  Става въпрос за една от трийсетте и пет централи по река Искър – ВЕЦ Надежда край  с. Зверино в Искърското дефиле. Поздравяваме местните хора, които се вдигнаха на протест!

Поздравяваме и Басейнова дирекция Плевен за адекватното решение да прекрати порочната практика да удължава на разрешителни, които не са реализирани в срок. Доколкото ни е известно така постъпват и от БДИБР, които също ги поздравяваме. Ако и от БДЗБР постъпват така, което не ни е известно, молим, да ни информират, за да поздравим и тях.

 

И сега, към доклада:

 

10.11.2016г. - река Златна Панега, ВЕЦ Румянцево

Посещението е след обилни дъждове във водосбора на реката. През рибния проход протичаха около 50-тина л/сек, при минимално водно количество от 380л/сек по разешително. В разрешителното има груба грешка, доколкото минималният средномесечен отток на реката с 95% обезпеченост към точката на водовземането е поне 5 пъти по-голям..

Не сме качвали данните на сайта, за да не го пълним с едно и също, но се надяваме да ни повярвате.

 

10.11.2016г. - река Бебреш, ВЕЦ Бебреш на едноименния язовир.

При посещението язовирът го няма. Стената е оголена чак до тинестите наноси в основата й. В реката под язовира тече някакво полуекологично водно количество. В коритото на реката е вкопана тръба, а отделно се извършва още едно водовземане, което се чува от шахта покрай пътя.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0017-dam/2016-11-10

 

След справка с регистъра на АУЕР се установява, че ВЕЦ Бебреш е работил на пълна пара до месец юли включително. Август и септември не е работил, а за октомври няма данни все още - когато те се появят, ще Ви информираме своевременно.

Така или иначе, намираме съществуването на тази ВЕЦ за абсолютно незаконосъобразно, доколкото водните количества за питейни нужди следва да се осигуряват приоритетно според ЗВ. А историята на язовира, която познаваме отлично, показва, че, преди да го има новия ВЕЦ, язовирът успяваше да се напълни само за кратко пролетно време, а в останалата част от годината се източваше до половината от височината на стената.

 

И ако даден нов ВЕЦ източва сега и пролетните води - тогава язовирът и другите му ползватели ще остават на сухо в останалата част от годината гарантирано.

Ето защо намираме, че съществуването и работата на този ВЕЦ следва да се преосмислят от органа, който го е разрешил, а от самия орган трябва да се потърси отговорност!

 

10.11.2016г. - река Искър - бентът под Писарово.

Този бент сме споменавали нееднократно, във връзка с мисията на сдружението относно подобряване на биологичната свързаност на реките у нас. Той няма връзка с ВЕЦ-овете, но е пример за полуразрушен бент, който е и много опасен и подлежи на премахване. Надяваме се да обърнете внимание как реката си е намерила път отстрани преди десетина години и как продължава да откопава десния бряг.

Можете да го направите от следните видеоклипове:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZecXArh8jiI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Qh5rKrBQjVg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dEbE8yrhjxs&feature=youtu.be

 

 

14.11.2016г. - река Бърза, ВЕЦ Бързи вир

След проливни дъждове, накрая обърнати в сняг, водохващането на Бърза река изпуска около 15-20л/сек - просто защото не може да хване и тях през решетките. Рибният проход е сух като барут, в период на миграция на пъстървите. Първата снимка на сайта за посещението показва водохващането на ВЕЦ Ерт 3 - каскадно свързана с ВЕЦ Бързи вир. Тя не работи засега.

http://dams.reki.bg/0037-dam/2016-11-14

 

Тук бихме искали да Ви обърнем внимание на следното:

Нямаме данни от БДДР за минималните водни количества на ВЕЦ Бързи вир за реките Бърза и Покълска. Познавайки реките отлично, твърдим уверено, че водното количество, изпускано под водохващането на Бърза, в момента на посещението е много по малко от минималното количество вода в реката, което сме виждали и в най-сухите месеци.

 

На второ място - намираме ВЕЦ ЕРТ 3, а също и Ерт 1 и Ерт 2, а също и всички останали ВЕЦ по Река Лом за абсолютно неуместни от гледна точка на ЗВ.

Цялата зона на описаните ВЕЦ попада в зони по Натура 2000 както следва:

 

ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан" BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Западен Балкан" BG0002002 - по директивата за опазване на птици.

 

На всичко отгоре ВЕЦ Ерт 3 очевидно е каскадно свързан с ВЕЦ Бързи вир, което представлява друго нарушение на ЗВ, независимо от факта, че в ЗВ все още няма определение за каскадно изградени ВЕЦ, поради незаинтересоваността на МОСВ по въпроса/или обратното/ и въпреки нашите упорити настоявания.

Причината е, че долната вада на горния ВЕЦ зауства директно в задбаражното езеро на долния ВЕЦ - просто те няма как да бъдат направени по.близо един от друг. Тоест - по-каскадно от това не може да съществува.

 

Накрая на този доклад ще изразим нашето удовлетворение от адекваната защита на акта, който БДДР друсна на най-големия престъпник по реките у нас - НЕК ЕАД, заради тежките нарушения на законодателството. Поздравяваме БДДР за това и ги даваме за пример на останалите БД, надявайки се и те да направят постъпки за вкарване на нарушителя НЕК ЕАД в лоното на закона.

 

Едновременно с това, уведомяваме МОСВ, че тяхното писмо до директора на НЕК ЕАД, с което МОСВ директно наруши АПК и договора за функциониране на ЕС, беше размахвано от НЕК ЕАД като единствено оправдание пред съда. Както много добре знаете - това писмо беше в основата на четвъртата ни жалба до Дирекция Околна среда на ЕС и Ви гарантираме, че дирекцията ще го има предвид.

Дано все пак това писмо да не бъде взето предвид и при присъдата срещу НЕК ЕАД, която те напълно си заслужават. В противен случай, прогнозата ни /също описана в жалбата/ ще стане факт.

 

Молим, по този доклад, да не се извършват проверки, които да установят, че всичко е наред, освен ако не се планират такива.

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ