Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 16 ноември 2016 г.

Доклад ВЕЦ на територията на БДУВИБР - Батак

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка, гр.София за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВИБР. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, живота в реките изнемогва (там където изобщо е останал). Резултатите са както следва:

 

Настоящия доклад е за водохващания в обхвата на БДУВИБР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията и да подобрим информираността и контрола над ползвателите на вода, защото явно, те не могат да се самоконтролират.

 

ВЕЦ Батак - Водохващане №12

 

Посещението е след валежи в района. Както е видно от снимките по-долу, отново се натъкнахме на убийствено съоръжение собственост на НЕК ЕАД.

 

Важно!!!: 

 

Водохващането попада в две защитени зони от мрежата Натура 2000:

 

ЗЗ „Родопи Западни" BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.

ЗЗ „Западни Родопи" BG0002063 - по директивата за опазване на птици.

 

Водохващането е старо, част от Баташкия водносилов път, като водите се отклоняват директно към язовир Батак. 

За съжаление, валежите в района не са донесли очакваната вода в реката и то при сравнително нормално и повишено ниво на за сезона. Може да се каже, че на практика се взема всичката вода на река Чепинска (Рибна). Единствената вода, която остава да тече в коритото на реката и след водохващането се процежда през неуплътнени процепи в савака. 

За рибен проход и дума не може да става в досегашната практика!!!

Координатите на водовземането са:

N41.915456, E023.926840 

 

Може да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт, както и видео клипа:

 

http://dams.reki.bg/0483-dam/2016-11-13

 

Моля, за това водохващане да ни изпратите данни за разрешеното минално водно количесто по разрешително.

 

Предварително Ви благодарим!

 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ