Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 25 октомври 2016 г.

Доклад ВЕЦ на територията на БДУВДР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка, гр.София за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

 

Настоящия доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва

навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията

и да подобрим информираността и контрола над ползвателите на вода, защото явно, те не могат да се самоконтролират.

 

И двата доклада по-долу са с по-задна дата, от месец септември 2016г, но са достатъчно показателни за устойчивата тенденция към 

унищожение на реките обхванала нашите ширини през последните години.

 

Не мога да разбера, защо след като десетки пъти пишем доклади, сигнализираме и най-вече нагледно Ви показваме и посочваме извършените нарушения,

наивно поели ангажимента да помагаме, отново и отново ставаме свидетели на едни и същи нарушения. Не мога да разбера, как при цялото мълчание

от страна на институциите изведнъж случаят с ВЕЦ "Луна" на река Ботуня беше наречен от всички екологична катастрофа!  Явно за пред медиите това 

е екологична катастрофа. А какво е питам това да пресушиш река ? Нима е по-малка екологична катастрофа ? Изобщо някой съзнава ли , че говорим за вода: средата в която се предполага, че е възникнал живота. Среда, без която никой не би изкарал и седмица. Разберете, че ние отдавна не Ви говорим само за нашите любими риби. Говорим за всичко, свързано с водата, включително и хората, защото както е в случая с река Ботуня, убивате поминъка на хората. (но вие затова също бяхте предупредини, освен за проблема с тинята).

 

Поздравявам министерството за санкциите предприети срещу ВЕЦ "Луна", но не бързам да се радвам, докато случаят не приключи.

 

Искам да Ви обърна внимание на един факт: тази годината черните фотоапарати на нашата карта http://dams.reki.bg/Dams/Map се увеличиха многократно, 

голяма част от тях се затвърдиха завинаги като такива, даже спряхме да изискваме от Вас проверки по някои случаи, защото очевидно само ще е загуба

на време и пари, реките са унищожени при последователни проверки години наред, а санкциите, които бихте наложили всеки един инвеститор си ги е предвидил отдавна като "перо" от бюджета.

 

Моля Ви, вършете си работата, за която сте избрани. Нашият успех в улавяне на нарушителите е почти 100%, и то без да ни е работа, а вашият

 е 14%, по декларираните наскоро данни. В училище по точковата система за 3-ка беше нужно над 50% покриване на материала. Колко да ви пишем 

.... сами си дайте оценката, защото ние за нашия успех сме сигурни и всичко сме показали и описали. Очевидно има някакво необяснимо на пръв поглед 

разминаване ?

 

Съзнавате ли, че най-лошите сценарии, за които Ви предупреждаваме се случват. Ето от това ни боли, от бездействието. От това, че с лека ръка се допускат пагубни за екосистемите действия.

 

И сега резултатите от посещението са както следва:

 

ВЕЦ Роса

 

Посещението е при маловодие от дата 03.09.2016г.

Водохващането за ВЕЦ Роса в Маловодие взема почти всичката вода от река Леви Искър. Единствената вода, която се изпуска в коритото се процежда

през една кофражна дъска, поставена на отвора на рибния проход - добре познато инженерно решение от много други случаи. Много жалко, защото

мястото, на което е изградено водохващането, размахът, с който е работено и размерите на съоръжението на практика не дават никакви шансове

на и без това ликвидираната река Леви Искър. Малко под ВЕЦ-а има старо питейно водохващане. А както ще видите от последната снимка,

малко по-нагоре от водохващането за ВЕЦ Роса реката тотално изчезва. Знаем, че на границата на парка има друго водохващане за питейно-битово

водоснабдяване и знаем, че над него река със сигурност има !!! 

 

Координатите на водовземането са:

N42.239083, E023.518638

 

Може да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт, както и видео клипа:

 

http://dams.reki.bg/0248-dam/2016-09-03

 

 

МВЕЦ Ермa

 

Посещението е при маловодие от дата 17.09.2016г., като машината работеше. Водохващането изпуска вода през рибния проход, но рибния проход е абсолютно непреодолим за риби и други водни организми и се нуждае от сериозна преработка.

Обръщаме Ви внимание, че под ВЕЦ-а, на екологичните води има второ, незаконно насипно водохващане за рибарник, което прекъсва

реката за кратък участък, въпреки че реално ползва много малка част от водата. 

През това водохващане водата преминава единствено процеждайки се през камъните.

Последните три снимки са от незаконното водохващане.

 

Координатите на водовземането са:

N42.868532, E022.655144 

 

Важно!!!: Водохващането попада в две защитени зони от мрежата Натура 2000:

 

 "Руй" BG0000313 - по директивата за опазване на хабитатите;

 "Руй" BG0002112- по директивата за опазване на птиците;

 

Може да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0098-dam/2016-09-17

 

Моля, за това водохващане да ни изпратите данни за разрешеното минално водно количесто по разрешително, за да го публикуваме на сайта.

 

Предварително Ви благодарим!

 

--

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ