Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 12 февруари 2015 г.

Онлайн излъчване на среща за плановете за управление на речните басейни

От Прозрачни Планини

На 12 и 13 февруари (четвъртък и петък) 2015 г. от 10:00 ч. в Бета Хаус София ще се проведе работна среща между Басейновите дирекции и неправителствени организации с екологична насоченост на тема актуализацията на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) в България. Форумът ще бъде открит от министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева.

Работната среща ще бъде излъчвана и двата дни на живо в youtube канала на Прозрачни планини.

Ако имате коментари или въпроси към участниците, имате възможност да ги зададете като коментар в youtube или на сайта на Прозрачни Планини.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ