Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 11 юли 2013 г.

Инсталирането на нови мощности от възобновяеми източници ще бъде ограничено до 2016 г.

понеделник, 20 август 2012 16:03

Към момента инсталираните мощности от ВЕИ в електропреносната мрежа и разпределителните мрежи на България възлизат на около 3588 МВт, съобщиха за 3e-news.net от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). От тях присъединените мощности от Фотоволтаични централи е 810 МВтр, от Вятърни – 654 МВт, централи на биомаса – 21 МВт и ВЕЦ без помпено-акумулиращи агрегати – 2103 МВт.

Електроенергията, произведена от ВЕИ в България за първите 7 месеца на годината възлиза на 3010 ГВтч, в т.ч. и ВЕИ в разпределителната мрежа – 985 ГВтч и ВЕЦ без оборотна вода от ПАВЕЦ. Като цяло делът от общото производство на възобновяеми източници в страната е 10,88%.
Според предоставените данни и тези за възможностите на електропреносната система става ясно, че инсталирането на нови мощности от възобновяеми източници в България няма да бъде възможно не само през тази година, която беше обявена за нулева от ДКЕВР по искане на ЕСО, но и през следващите. От десетгодишния план за развитие на електропреносната мрежа също става ясно, че заради голямата й натовареност, въвеждането в експлоатация на нови възобновяеми енергоизточници (ВЕИ) в района на енергийния пръстен Балчик-Каварна-Шабла-Генерал Тошево ще е възможно в периода между 01.06.2017 г. и 30.06.2019 г.

Заради предварително сключените договори инталирането на нови мощности от ВЕИ няма да бъде спряно напълно, но ще бъде значително ограничено, смятат от НЕК, без обаче да се ангажират с възможностите на електроразпределителните дружества.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ