Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 11 юли 2013 г.

Разпределението на ВЕИ в електропроизводството към 2012

 3010 GWh е произведената електроенергия от Възобновяеми източници за първите 7 месеца на годината. От тях 985 GWh в разпределителната мрежа. Делът им в общото производство в страната е 10,88%. Инсталираните мощности в електропреносната и разпределителните мрежи възлизат на 3588 MV, от които ФЕЦ – 810 MWp, ВяЕЦ – 654 MW, централи на биомаса – 21 MW и ВЕЦ (без помпено-акумулиращи агрегати) – 2103 MW. -

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ