Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 1 май 2013 г.

Констативен протокол за нарушения на ВЕЦ Своге

Констативен протокол на директора на Басейнова дирекция от 2008, когато след прочистване на утайките и залпово изпускане на вода от ВЕЦ „Лакатник“ в период на маловодие е изтровена ихтиофауната в 30 километров участък от река Искър . Същото е констатирано с наказателно постановление №536 от 16.10.2008 на Басейнова дирекция Дунавски район.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ