Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 12 април 2013 г.

Важно за рибарите! Заповед на министъра определи местата за риболов в Пиринско

Със заповед № РД 09-264 от 11.04.2013 година на Министъра на земеделието и храните и на основание на чл. 32, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите е ЗАБРАНЕН улова на пролетно-лятно размножаващите се видове риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти за сроковете определени в Приложение № 1 на ЗРА, а именно:

Във водни обекти, намиращи се до 500 метра надморска височина, срок на забрана от 15.04.2013 година до 31.05.2013 година, включително

Във водни обекти, намиращи се от 500 до 1500 метра надморска височина, срок на забрана от 01.05.2013 година до 15.06.2013 година, включително

Разрешен е любителския риболов през периода на забраната в следните водни обекти на територията на област Благоевград:

Водоемът между с. Горно Лешко и с. Долно Лешко, община Благоевград /махала Хайдушка/;

Водоемът „Блатото"- над с. Логодаж, община Благоевград /срещу бензиностанцията/;

Баластриера „Бистрака"- под моста за с. Покровник;

Язовир „Бели брег"- гр Сандански;

Водоема „Ормана" до Пресевната в месността „Ормана" в землището на гр. Гоце Делчев;

Напоителен канал „Топлика"- от главния път Гоце Делчев - Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичаща канала;

Язовир „ Самуилово", в землището на с. Самуилово, общ. Петрич;

Водоем „Марена" до с. Марикостиново, общ. Петрич;

Водоем „Помпата" – с. Първомай, общ. Петрич

Втори водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог;

Началник сектор „РК – Благоевград"

Емил Филипов

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ