Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 22 февруари 2022 г.

Рибарско присъствие срещу съмнителни разрушителни дейности в коритото на река Искър


Утре, 23.02.2022г., от 08 сутринта, рибарски организации от Област София
отново се събират на река Искър, в района под м. Мечката, където от
няколко дни започнаха строителни дейности в коритото на река Искър.
Първи сигнализираха институциите от сдружение Балканка, които от години
се борят с всякакви незаконни дейности по реките на България. Подадени
са сигнали до РИОСВ, БД, РДГ, Община Самоков, МОСВ и депутати от
действащото народно събрание. Мястото на срещата е разклонение от
главния път София-Самоков, преди моста на река Палакария.
Според риболовците, за които река Искър е като втори дом, дейностите,
които се извършват са неконтролирани, в нарушение на действащото
законодателство, а съвсем логично, подозрение буди и това доколко са
спазени процедурите по ЗУТ, ЗВ и ЗООС, имащи отношение към изпълнението
на предвидените дейности, тъй като дори жители от района не са били
запознати, че ще се извършва каквото и да било. Самият факт, че вече
втори ден, никой не излиза да обясни за какво става въпрос е
показателен. Още повече, риболовците днес не са намерили строителен
надзор на обекта, а след разговори с Басейнова дирекция, са останали с
впечатления, че служителите в Басейнова дирекция са изненадани от
случващото се. Това само по себе си е червена точка, тъй като съгласно
Закона за водите Басейнова дирекция е компетентен орган за осъществяване
на контрол по издадени разрешитени при извършване на дейности в реките и
уведомлението за започване на строителни работи е задължителна част от
процесът по стартиране на строителна площадка.
До тук информацията, която са получили риболовците е, че се строи
помпена станция за осигуряване на вода за напояване и противопожарни
нужди на бъдещо Голф игрище, което ще се строи в околностите на село
Горни окол. Според регистъра на БДДР, за мястото има издадено
разрешително от 05.08.2021г. за водовземане на 50л/с вода посредством
дренажна тръба и шахта, разположена на левия бряг на реката. В същото
време, вмомента основните дейности се извършват на десния бряг на
реката. "Предоставеното количество вода не съответства на мащаба на
дейностите наблюдавани на терен", заявяват риболовците. "50л/с са едва 5
кофи вода в секунда" Това не е голямо количество и със сигурност има
начини за осигуряването му по много по-щадяши околната среда методи",
смятат риболовците.
Това, което са установили на терен, е, че се копае ново корито, където
да бъде отбита реката и в сегашното корито да се монтират предвидените
хидротехнически съоръжения, като вмомента бреговете на река Искър са
превърнати в лунен пейзаж, багерите преминават през реката непрекъснато.
И тъй като няма отговори, риболовците днес застанаха на пътя на багерите
още в 8 сутринта, които обаче вместо да спрат работа, са преминали
реката на 150м по-надолу по течението, извън обхвата на ИП, което е
грубо нарушение. "По тази логика всеки може да си влиза неконтролирано в
реките, а движението на тежка механизация трябва да се извършва само по
утвърдена транспортна схема. Не можем да седим и да гледаме безучастно,
какво се случва на любимата река", заявяват от рибарските сдружения.
Риболовците припомнят, че реката е включена в списъка на реките, където
риболовът на балканска пъстърва се извършва само по метода "хвани и
пусни". Като такава се предполага, че реката трябва да създава
максимално благоприятни условия за живот на водните обитатели и
естествено възпроизводство. Риболовците от години организират доброволни
акции по почистване и зарибяване на водите на река Искър, за да е
по-приятно място за посещение от всички. За съжаление глобите налагани
за извършвани нарушения в коритата на реките от строителните фирми и
инвеститорите често са дори по-малки от актовете, които се съставят на
нередовните риболовци или на тези, които си позволят да вземат дори една
риба от реката, а в същото време последствията за околната среда са
несъразмерими.
Риболовците търсят отговори и ще продължат да следят темата, докато не
получат гаранции, че каквото и да е предвидено, то ще се случи при пълно
спазване на законите и с предприети съответни смекчаващи мерки, за да се
гарантира опазването на реката. Надигат се гласове и със съмнения, че
вбъдеще някой може да реши да си направи ВЕЦ на същото място.

Сдружение "Балканка"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ