Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 22 февруари 2022 г.

Допълнителна информация по случая със забелязани дейности в р. Искър в м. Мечката

Подаваме допълнителна информация по случаят, която би могло да бъде от полза.

Знаете, че от вчера ви занимаваме с въпросния казус, за който получихме вече входящи номера от БДДР, РИОСВ София и ДНСК. Сигнал е подаден и до РДГ София, доколкото всички имоти в района са горски площи(с изключение на малък частен имот на брега на реката, в който вмомента багерите се гарират за през нощта). 

Тази сутрин бяхме на терен, този път на левия бряг на реката, където установихме, гарирани 1 булдозер, 3 верижни багера и 3 самосвала. На строителния фургон е закачена информационна табела с информация за откритата строителна площадка. Има издадено разрешение за строеж от Община Самоков за същите цели, за които и в предходния доклад ви информирах - водовземане за нуждите на бъдещото голф игрище, с малката особеност, че ще се изгражда и помпена станция.

Това, което можем да допълним е, че издадените разрешителни приоритетно са за извършване на дейности в частен имот, който е разположен на левия бряг на реката. Това, което на терен се наблюдава е изцяло работа в имот с идентификатор 83291.9.162, който е река Искър и заливна крайбрежна гора. Днес на място, представител на строителната фирма ни заяви, че дейностите на десния бряг на реката са всъщност прокопаване на ново корито на реката, където тя да бъде изместена и да се освободи терен за разполагане на предвидените в коритото на реката съоръжения, които подчертавам, че се предвижда да се разположат непосредствено над вече изградено хидротехническо съоръжение - съществуващ бент, който беше построен на река Искър преди около 10-12години и за който имаме отговор от БДДР, че няма данни за собственик и цели. Разрешително за водоползване в близост до съществуващо хидротехническо съоръжения е също спорно, как е допуснато и дали изобщо е отчетено, тъй като има забрани по този въпрос в ЗВ.

Така или иначе, на терен вмомента се наблюдават едни багери газещи реката, сеч на крайбрежна растителност и заравнен терен, както и направа на изкопни дейности в имот, част от имота на реката, който е публична държавна собственост и който, по смисъла на ЗУТ е нужно да има издадено учредено право на строеж. По този въпрос сме сигнализирали и РДНСК за допълнителна информация.

В интерес на истината възникват много въпроси относно това, че за осигуряването на някакви мижави 50л/с, видяхме едни тръби поне фи600, вмомента се работи по изцяло изместването на река Искър и се извършват такива грандиозни хидротехнически дейности в коритото на река Искър. А освен това на брега на реката се предвиждало да се изгради цяла помпена станция в частния имот на инвеститора. И за това не намерихме нито ред на страницата на РИОСВ София. което повдига въпроси и за това, как изобщо се е стигнало до разрешително 11190082 от 05.08.2021г. по описа на БДДР.

Още нещо любопитно. На обекта нямаше строителен надзор, а работниците отрекоха да са виждали такъв, а към такъв за осъществяване на контрол ни насочиха от самата БДДР по телефон, въпреки, че контролните дейности по издадени разрешителни за водоползване се осъществяват от басейновите дирекции. Освен това, би трябвало за започването на дейността да е имало уведомително писмо до БДДР, а всички служители, с които разговарях до този момент, поне 4ма от БДДР, за първи път чуваха за тази дейност.

Също нещо любопитно. Тъй като 15тина души се наредихме на брега на реката, откъдето премина и тази сутрин първия багер, багерите решиха да слязат по-надолу и да преминават реката на около 150-200м по-надолу по реката, което е извън обхвата на ИП и нямат със сигурност право на това, тъй като би трябвало придвижването им да се извършва по утвърдена транспортна схема и багерите нямат работа къде да е. Би трябвало да има утвърдена схема за работа, а не всеки да си прави каквото иска и да си минава където пожелае с верижни багери през коритото на реките!!!. За това можете да се убедите от снимката по-долу.

Сдружение "Балканка "    

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ