Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 15 февруари 2022 г.

Сдружение Балканка - Доклад до БДДР за посетена ВЕЦ Ботуня

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на
българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/МВЕЦ, във връзка с
поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам
доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДУВ-ДР.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи,
животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) - в случая
такъв не беше наблюдаван....

Настоящият доклад е насочен специално до БДДР и министъра на околната
среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да
виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел
освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на
информираността сред обществото и компетентните органи и засилване
контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се
самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки
след 12 години ПУРБ-ове, след 15 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ,
ЗООС и при налично МОСВ.


ВЕЦ Ботуня, разположен на едноименната река Ботуня
Посещението е направено на 13.02.2022г. при нормално и дори ниско ниво
за сезона. Изпусканото водно количество след водохващането е много,
много под определените 150л/с в разрешителното, които също са объркани
жестоко за тази река - нещо, което и преди сме информирали, без
резултат. Мерките в ПУРБнса хвърлени в коша разбира се.

В момента се изпускаха не повече от 15л/с, които образуваха една
заседяла локва под бетона и се губеха в камъните.
Реката е напълно пресъхнала след водохващането. Рибният проход е много
глупав и недостъпен, заради излятото огромно количество бетон в
реката, а освен това запушен. Освен това не е и съобразен при
изхраждането му с рибите в реката, така че това просто не е рибен
проход. Демек такъв Няма.

В допълнение, според регистъра на БДДР, разрешителното за водовземане
на злощастния ВЕЦ Ботуня е изтекло на 07.07.2021. Няма информация да е
удължавано, но ако се е случило е в нарушение на Наредбата за ползване
на повърхностни води. Ще изчакаме отговора на БДДР, но случаят много
прилича на този с Лесето и Буйновска, с малката разлика, че говорим за
по-голяма река, в средното си течение ...

Това не е първото ни посещение на това водохващане, като отбелязваме,
че за последните 6 години нищо не се е променило!!! Информация за
предходни посещения също може да намерите в нашия сайт. Не случайно
коритото на реката е задръстено с прорасла растителност. Река Ботуня в
района от години е в това състояние, а задбаражното зловонно блато
попада в Натура 2000.

Координати на водохващането са: 43.268610, 23.333166

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките и видеото
качени в нашия сайт:
https://dams.reki.bg/0031-dam/2022-02-13

Задбаражното езеро над водохващанрто попада изцяло в зони от мрежата
Натура 2000, както следва: ЗЗ „Врачански Балкан" BG0000166 по двете
директиви.

Подали сме сигнал на Зелен телефон веднага и се надяваме да сте отишли
да ги хванете.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ