Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 26 юли 2021 г.

Становище на сдружение Балканка относно Плана за Възстановяване и Това Онова.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Моля, да приемете настоящото Становище относно Националния План за Възстановяване и Устойчивост.

 

Уважаеми,

Във Вашия План НЕ са налице следните приоритетни цели по сектори:

 

Сектор Водоснабдяване за питейно битови нужди

В плана не е включена нито една стотинка, свързана с трагикомичното състояние на източниците за питейно битово водоснабдяване. Една от основните причини за това състояние е липсата на изградени Санитарно Охранителни Зони /СОЗ/, които да пазят източниците от замърсяване и от изтощаване.

В три от районите на басейново управление у нас са учредени и изградени СОЗ само на 30% от водоизточниците, а в четвъртия район - на около 50% от водоизточниците.

Едновременно с това, Наредбата за СОЗ забранява водовземане за питейно битови цели от източници без изградена СОЗ, което значи, че преобладаващата питейна вода в страната се добива Незаконно!

А в злощастния План няма нито една стотинка за учредяване и изграждане на СОЗ!

 

Е, включен е един проект с гордото и амбициозно наименование:

Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж.

Първо - проектът не е за между 2000 и 10 000 еквивалент жители, а е за между 5000 и 10 000, но това е дребен проблем. Големият проблем е, че в страната има десетки населени места с хронични проблеми за питейно битовото водоснабдяване, които не са включени. Примери - Омуртаг, Сестримо, Бързия, Брестовица, Хасково и много други малки и големи села и градчета.

София също има огромен Проблем с отпадъчните води, които се формират в бившите села околовръст, които сега са квартали, достигнали размерите на малки градове. 90% от формираните в тези квартали битово фекални води се изливат директно в реките, поради което по каналите на Владайската и Перловската река в София при маловодие се разнася невъобразима смрад. За решаването на този Проблем, който ще доведе някой ден и до здравни проблеми, и до влошаване на градската среда, в плана няма нито една стотинка!

За съжаление, навсякъде от това конкретно проектче надзърта Пълният Инженеринг, който е в основата на принципа Ремонт на Ремонта, да не говорим, че според авторите цената на проекта с авторския надзор е по-малка от цената на независимия надзор, което е Пълен Абсурд...

 

Сектор Напояване и Земеделие

В Плана няма нито една стотинка за свестяване на съоръженията в сектор Напояване. Така например - заради огромните загуби на вода в някои от каналите на НС ЕАД, комплексни и значими язовири бяха източени до дъно миналата година. Примери- Тича и Ястребино.

Много от речните водохващания, стопанисвани от НС ЕАД, са в процес на полу разпад и берат душа. В края на това Експозе е показано в какво състояние е бентът на река Искър при Писарово, Плевенско, който реката го е заобиколила и копае левия бряг, и ситуацията е много опасна.

За сметка на това, НС ЕАД е включено като бенефициент по проекта Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите...

Тоест, ще цифровизираме управлението на полуразпадналите се съоръжения, които съвсем скоро ще се завърнат в Каменната Ера...

И тогава с кофи ли ще доставяте вода на малките земеделски производители, моля? Или кроите тихи планове да им разрешите безразборно да бият кладенци и да си правят речни водохващания без да плащат водата, без разрешителен режим и т.н., което предишото управление на Генералисимуса се пробва да прокара в ЗВ преди да падне, само че една котка им мина път?

 

Сектор минно дело

И все пак, най-лошото е, че няма нито една стотинка за преодоляване на щетите от минното дело. Поначало проблемите, които този сектор е оставил след себе си и създава понастоящем, са тема табу. Но все пак, програмата за ликвидиране на вредните последици от уранодобива не помръдва въобще! Идете и вижте в какво състояние е мина Пребойница в Искърското дефиле или пък мина Злата в Трънско.

Ако пък вземем за пример състоянието на мина Медет, там едно масирано обрушаване на откосите ще доведе до преливане на отровните води, акумулирани в дупката, и до екологична катастрофа в поречието на Тополница, а едноименнният язовир няма да става за напояване за вечни времена. Всички стари и закрити мини, заедно с техните хвостохранилища и дупки, представляват екологична бомба, която може да се взриви всеки момент. За преодоляването на този проблем са необходими страшно много пари, а ги няма в плана.

 

Сектор биоразнообразие

В него има един титаничен проект, наречен:

"Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт

В него са включени дълбоко смислени глупости като премахване на 10 прегради, изграждане на 10 рибни проходи на реки с до 8/осем/ метра широчина?

ии пък възстановяване на 100 дка крайречни гори...

 

На фона на безумната сеч на крайречни гори у нас, маскирана като "почистване" на речните корита, те щели да ми засаждат цели 100 декара? Я по-добре 10 декара, да не се мъчат, че мафията и без това ще ги изсече. Реките е по-добре да са широки до 80 сантиметра също така, за да е по-лесно. Интересно би било също така да дадат поне един пример на бент за премахване, широк по-малко от осем метра.

 

 

Е, за сметка на гореописаното, в недоносения План за Възстановяване и Устойчивост блести  един дълбоко смислен проект, сияйно озаглавен:

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА...?

 

 

Уважаеми,

Пушкин е казал навремето - " Водата не утолява жаждата - опитах я веднъж."

Вероятно това отношение е причината в Плана да няма парички за сектор Води като цяло, което е основен, ключов проблем. От друга страна не всеки може да бъде богат поет, не и у нас. Пък даже и поетите трябва да се къпят с вода от време на време...

На прага на Вечната Пандемия, която се очертава, и във връзка с климатичните промени, достъпът до вода е жизнено важен, а ще става все по-ограничен!

 

Пропуските в последния вариант на Плана за Възстановяване и Устойчивост са само първата малка крачка обратно към добре познатия път, с който уж щяхме да се разделяме.

 

И ето сега бента на Искър под Писарово, който се е разпаднал, и за който няма нито стотинка в плана.

Приятно гледане:

https://www.youtube.com/watch?v=dEbE8yrhjxsМоля от министерски съвет и от всички министерства, които са получили това становище, да ни изпратят входящ номер.

 

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието  на всички.

 

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ