Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 26 юли 2021 г.

Сдружение Балканка - доклад за работата на посетени ВЕЦ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балкана за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/мВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад информация за посетени централи, която би била от полза при извършването на по-нататъшни проверки на водохващанията, разположени в обхвата на Басейнова дирекция - Дунавски район и Басейнова дирекция - Западно-беломорски район.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал).

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ДР и БДУВ-ЗБР, както и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 10 години ПУРБ-ове, след 13 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и други.


ВЕЦ Лъки, река Пиринска Бистрица

Посещението е от 25.07.2021г.
Водохващането е разположено на границата на Национален парк Пирин.

Водохващането попада в границите на две защитени зони:
- защитена зона "Среден Пирин - Алиботуш" (BG0001028) - по директивата за хабитатите
- защитена зона "Пирин буфер" (BG0002126) - по директивата за птиците

Координатите на водохващането са: 41.623990,23.504380 (https://goo.gl/maps/gNtPZBRqStKZay2e6)

Посещението е при нормално ниво за сезона. Централата работи и отнема почти всички води на реката. Видно от снимките и проложеното видео - реката след водохващането е
напрактика ликвидирана.
През "рибния проход" протичат водни количества в порядъка на 40-50л/с, но стойностите от 67л/с по издаденото разрешително будят сериозни съмнения за нарушение в ЗВ.
Нищо не се е променило от предходно наше посещение. Изпусканите през рибния проход водни количества се разстилат по бетонираното корито на реката, след което има нов праг.
Нищо не може да премине, а като гледаме състоянието на реката, в нея най-много да е останала някоя друга жаба в локвите....

"Рибният проход" не става за нищо!

С направеното посещение може да се запознаете от снимките и видеото качени на нашия сайтhttps://dams.reki.bg/0162-dam/2021-07-25

ВЕЦ Черни Вит

Посещението е от 24.07.2021
С тази централа сме ви занимавали многократно, но ето, че дори и след ремонтно-възстановителните дейности от преди 2 години, злокобата над река Черни вит продължава.
Няма рибен проход!!! В реката се изпуска крайно недостатъчно количество вода със силна струя през неуплътнени процепи в долния край на савака, разстила се по бетонираното корито и след това отново пада с праг около 80см в реката.

Няма ли да се направи най-после нещо за река Черни вит? Не се иска много, а само да се приложи закона.

За направеното посещение може да се запознаете от снимките, качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0325-dam/2021-07-24

Координатите на водохващането са: 42.843416,24.186277 (https://goo.gl/maps/wV7MGp7ffBy64Z8C9)

ВЕЦ Сироко

При посещението централата не работеше и не отнемаше вода от реката, но по конструкцията на това убийствено съоръжение нищо не се е променило. 

С предходни наши посещения, можете да се запознаете от следния линк: https://dams.reki.bg/0265-dam/0265-dam

Прилагаме две снимки от направеното от нас ново посещение(прикачени към доклада).

Молим да извършите проверка на ВЕЦ Лъки от БДЗБР. 

ВЕЦ Черни Вит и ВЕЦ Сироко - там от БДУВДР няма защо да ходите там. Знаем какъв ще е крайния резултат след повече от 10 посещения и сигнали през последните 7 години.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ