Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 22 юли 2021 г.

Доклад за установени нарушение в поречието на река Белилска

В изпълнение на програмата на Сдружение Баланка - гр.София за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водовземания у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посещения на водохващане, разположено в обхвата на Басейнова дирекция - Дунавски район, на река Белилска река, приток на река Козята река над гр.Габрово. 


Водохващане на река Белилска

Едното посещение е от 16.05.2021г., а другото е от 07.07.2021г.

Река Белилска е била една от "перлите" на Габровския Балкан. За съжаление, видно от двете посещения, в рамките на два месеца, реката след питейното водохващане, подхранващо язовир Христо Смирненски, реката е тотално ликвидирана. Законът за водите обаче трябва да се прилага за всички водохващания, като съгласно чл. 117 от Закона за водите - водите за уросяване на речното русло се осигуряват приоритетно.


За направеното посещение може да се убедите от снимките приложени към настоящия доклад и следното видео, което показва прекрасно състоянието на убитата река от вливането в река Козята до въпросното водохващане: 


https://www.youtube.com/watch?v=pXwZ4kKDRvA


Видеото е доста дълго, но където и да цъкнете в тайм-линията, ще видите мъртвата река.

Ориентировъчните координати на водохващането са : 42.799115, 25.283492


А иначе река Белилска в района е включена в т.4.1 от заповед№РД-69/ 01.02.2019г. на министъра на земеделието храните и горите, одобрена и съгласувана с МОСВ в режим целогодишно забранена за риболов с цел "естествено възпроизводство на речната ихтиофауна". Уви, животът в реката е тотално ликвидиран след водохващането.


Снимките приложени по-долу са от дата 16.05.2021г., заснети са в период на пълноводие и е видно, че водохващането не изпуска и капка вода.


Във видеото от 07.07 пък се вижда, че поради лошо уплътняване на савака в реката изтича малко вода.


Няма изграден рибен проход!


За съжаление това е едно от многото водохващания на реките в района над Габрово, които напълно ликвидират живота под тях. Без значение защитени територии, натура зони, Закона за водите, закон за биологичното разнообразие, ЗУТ, ЗООС, ПУРБ-ове и прочие.


Ние ще продължим да питаме до кога?


Моля от БДДР да ни изпратят входящ номер и да ни информират за:

- извършена проверка;

- предприети действия;

- колко е минимално-допустимото водно количество след водохващането.


Поздрави,                                                                                  


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ