Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 16 март 2020 г.

"Язовир" в с.Реселец, община Червен бряг

В с.Реселец общ.Ч.бряг има невероятна природа с много красива и чиста река с найменование Ръчене.По протежение на реката още по време на соца са изградени множество речни баражи. Голяма част от този район попада в НАТУРА 2000.
През  2014год. гражданите на селото разбират, че общината е отдала на 35год. на концесия единия от баражите, като го е преименувала на язовир.
Но язовир и бараж са две различни неща. Коритото на реката по закон е изключителна държавна собственост и странно какво точно е отдадено на концесия и дали общината има право. Не е ясно дали е отдадено самото съоръжение или прилежащата площи тн.
Т.нар."концесионер", за да разшири няколко пъти баража и да го оприличи на "язовир" без наличието за това задължително Разрешително за воден обект в НАТУРА 2000 е отнемал противозаконно огромни количества наноси от коритото на реката, който е извозвал с тежки камиони.
А на старата баражна стена е изливан пресен бетон отгоре нея,както и са отляти 5 броя перпендикулярни контрафорси, тъй като старата баражна
стена не би издържала на огромните водни маси.  И цялото това стройтелсво не е ясно дали има проект и стройтелно разрешение от ДНСК, далима ОВОС, Оценка за съвместимост с Натура 2000.
В  и около реката има богато биоразнообразие на различни видове риба, но в така прекроена стената в язовирна липсва какъвто и да било проход за рибнит.
                                          

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ