Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 15 март 2020 г.

Специален доклад на сдружение Балканка до генерал Борисов, до МОСВ и до кмета на община Перник

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на магистрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки и язовири, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и прочее Ваши благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, да приемете настоящия специален доклад относно следното:

 

Във връзка с кореспонденцията ни с МОСВ и БДЗБР относно водовземане на Стомана Индъстри от язовир Студена,

 

... И във връзка с отказа на МОСВ да увеличи лимита на използваната вода за питейно-битови нужди на гр.Перник от язовир Студена,

 

...Моля да се запознаете с някои развития по темата, които досега бяха недостъпни за обществеността и за медиите.

 

Документът, който изяснява картината, можете да откриете на следния ЛИНК: https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/PERNIK_OUT.pdf

Отбелязваме по-важните неща в документа както следва:

1.       На 29.10.2019г. МОСВ е удължило срока на разрешителното на Стомана за водовземане от Студена до 2029 година, точно по времето на кризата за вода в Перник!

2.      Разбира се, това действие не е отразено в регистъра на разрешителните за водовземане на МОСВ с цел да се избегне голям скандал.

3.      Според последното изречение в документа - сега се ограничавало напълно водовземането на Стомана от Студена "до напълването на язовира с достатъчен обем вода" за питейно битовото водоснабдяване на гр.Перник.

Ние считаме, че оттук става кристално ясно защо МОСВ отказва да облекчи режима в гр.Перник в момента, въпреки че вече има достатъчно вода за ПБВ.

Причините са многоцелеви:

1.       Ако се облекчи режимът, ще се окаже напълно безмислен новият водопровод на генерал Борисов, който Той построи на перничани.

2.      Така язовирът ще се напълни по-бързо, за да може Стомана да си точи безплатна вода най-спокойно.

3.      В момента, в който язовирът се напълни еднократно с "достатъчен обем" вода, Стомана ще започне да го източва и обемът отново ще стане недостатъчен за ПБВ на града.

4.      Липсва дефиниция какво значи "достатъчен обем" за ПБВ на града!

Всичко това значи, че Стомана може да започне да източва язовира от утре, уважаеми от МОСВ.

 

На фона на гореописаните Ваши действия ние намираме Отказа Ви да облекчите водния режим в Перник За Абсолютен Срам!

 

Разбира се, надяваме се да проявите разбиране относно огромния медиен интерес, който Ви очаква в най-скоро време. При целия ни опит с Вас, считаме описаното за чудовищно, сравнимо единствено със случая по река Вит.

 

Ето защо НАСТОЯВАМЕ незабавно да увеличите лимита за водовземане за да облекчите режима в Перник -  по начинът, който е изискан от ВиК Перник и общината, а така също моментално да прекратите разешителното за водовземане на Стомана Индъстри от язовир Студена завинаги!!!

 

Не се съмнявайте, че изхарчените 27 милиона за новия водопровод до Перник НЯМА да бъдат използвани по такъв начин, че Стомана Индъстри да продължи да взима безплатна вода от Студена, а природонаселението да плаща за препомпване скъпа вода за ПБВ, която ще е изминала повече от 250 километра - още от Рилска река, обикаляйки цяла Рила и Витоша и т.н. и т.н.  

 

С цел да вземете правилното решение по въпроса, Ви обещаваме устойчив медиен интерес също така...

 

Накрая моля от МОСВ и от община Перник да ни изпратят входящ номер на този доклад!

 

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

Сдружение Балканка, гр.София

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ