Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 8 юли 2018 г.

Доклад относно ЗИД на ЗВ и за ВЕЦ на територията на БДДР - много интересен:


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме становище относно развитието на ЗИД-овете на ЗВ и за ВЕЦ в ДРБУ.

На първо място в доклада Ви информираме, че промените между първо и второ четене на чл.118ж от ЗВ, внесени от група патриоти и приети единодушно от КОСВ, в крайна сметка не са били приети в зала. Разминахме се на косъм този път и дано патриотите да не ги внесат пак тайно през някой ЗИД на друг закон.
Все пак, засега Басейновите Дирекции се отърваха само с лека уплаха, а ние се отървахме само с тежък масивен инфаркт.
Приветстваме правилното крайно решение.

На второ място в доклада Ви информираме, че приветстваме декларацията от фейсбук страницата на госпожа Ивелина Василева относно ЗИД на ЗООС:
Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи основната част на законопроекта, свързана с облекчаване на административната тежест, но ще предложи отпадане на текстовете, свързани със Закона за водите и санитарно-охранителните зони. 

Декларираме своята непоколебима готовност а впрегнем целия си експертен потенциал и да участваме във всяка Работна Група за разглеждане на който и да било проблем, свързан с промени в ЗВ като цяло, и в частност когато става дума за ПБВ. Със становището на сдружението по промените на ЗВ, свързани с режимите на защита на източниците на ПБВ, всички сте запознати. От него само ще подчертаем отново, че е необходима спешна Наредба на министъра на ОСВ за изменение на сегашната Наредба от 2000 за СОЗ, за да се актуализират сроковете в ПЗР - например, като се удължат до 2027г.

Също така считаме, че министерски съвет е бил подведен да внесе некачествени текстове за промяна на ЗВ, които сега няма да се приемат. Текстовете, мотивите за тях и оценката на въздействието им показват фундаментално непознаване на материята. Убедени сме, че МОСВ разполага с необходимия експертен потенциал, за да предлага много по-добри текстове от предложените и се чудим защо никой не е чул експертите, ако изобщо ги е попитал, разбира се.
Намираме и че не би трябвало по Националното Радио, като единствен защитник на предлаганите промени, да се изяви дългогодишният приятел на сдружението г-н Асен Личев, който, без да е изненада за никого, ентусиазирано демонстрира желание за сътрудничество със силните на деня, но и очаквано непознаване не само на националното законодателство, но и на законодателството на ЕС в тежка форма.
Накрая на този раздел поднасяме извинения, че не можахме да присъстваме на заседанието на КОСВ, но трябваше да ръководим старта на ключов монтаж на разширението на един огромен германски завод в Русе, който сме проектирали, откриван навремето от министър председателя, и нямаше как да бъдем и на двете места едновременно.


И сега - към най-интересната част от доклада за ВЕЦ на територията на ДРБУ.

05.07.2017г. - ВЕЦ Румянцево на река Златна Панега.

Посещението е по време на хипер пълноводие. Реката жестоко прелива през баража. През баража се опитваха да прескочат множество риби на всеки две-три минути, въпреки че сега не е период на размножаване на нито един вид в реката. Рибите бяха пъстърви и успяхме да заснемем как скачат. В същото време в рибния проход нямаше нито една риба. Това е ясно потвърждение на факта, че пресушеният участък между ВЕЦ-а и водохващането се е напълнил с риба при пълноводие, която ще остане на сухо при спадане на водата. Още по-важният извод е, че за миграцията на рибите е важно не само как е изпълнен рибният проход, а и организацията на цялото съоръжение, при всички режими на оттока, защото явно рибният проход не привлича рибите въобще и те ще останат в капана при следващо засушаване. Надяваме се тази информация да е полезна за Работната Група по Наредбата за рибните проходи, които ще включат подходящи текстове в проекта на наредбата, за да отчетат проблема. Ако не могат и не знаят какво да включат, готови сме да окажем помощ. Изгледайте видеото в следващия линк, защото имахме уникален късмет да отразим проблема и да хванем как скача една рибка. Рибката скача вляво от храста в центъра на екрана - пуснете видеото на 50% скорост за да я видите по-лесно:

А ето тук можете да видите един от многото случаи на ситуацията при маловоодие:


Накрая на този доклад отново молим, представител на сдружение Балканка да бъде включен в работната група по изменението на ЗВ.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ