Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 13 юли 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно дейности на БДИБР и БДЗБР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме становище относно дейности на БДИБР и БДЗБР през последните два месеца.

 

Преди доклада, доколкото той винаги се изпраща и до КОСВ на НС, ще помолим хората от КОСВ, с които исторически винаги сме били в отлични отношения с несъществени колебания през годините, да обърнат внимание на първата точка. Причината е, че в момента тече изменение на ЗВ през ЗИД на ЗООС, а има крещяща нужда от една промяна в чл.155 от ЗВ. Тя е обозначена в текста по-долу с червено и молим, изменението да бъде включено при разглеждането в комисията между първо и второ четене на ЗИД на ЗООС. Това изменение е крайно необходимо, както ще видите.

 

И сега - към доклада:

 

1. Доклад за издадени становища за допустимост и разрешителни за водовземане/ползване от БДИБР

 

1.1 На първо място споделяме нашето дълбоко възмущение от отношението на БДИБР спрямо осигуряването на прозрачност на техните действия за информиране на обществеността. Последните публикувани становища за допустимост са от месец МАРТ 2018, независимо от нашите непрекъснати настоявания становищата да се публикуват навреме.

Ето какво сме писали преди доста време по този въпрос:

 

Начало на цитата

От друга страна, припомняме на БДИБР текста на чл.155, ал.1, т.23 от ЗВ. В него законодателят е определил, че становищата за допустимост се качват на сайта на БД, без да е уточнил срок. Обаче, очевидната цел на това нещо е да се уведомява заинтересованата общественост като нас в разумен срок, тоест на най-ранен етап, за да има смисъл.

 

Може би БДИБР разбира закона така, сякаш хората ще им се радват на становищата, като на художествени произведения, на които стойността се покачва с годините? Като ценители на изящната словестност и високия стил на тези техни творби, ги уверяваме, че това е така, но все пак, по-важната цел е да ги прочетем навреме, за да можем да им помогнем, ако са допуснали грешка. Останалите БД могат да потвърдят това нещо, защото техните сайтове са много по-добри, което ни даде възможност да им помагаме навреме.

 

Припомняме на БДИБР също така, че на срещата през март 2015г. всички си обещахме взаимно сътрудничество - помолени бяхме за това нещо от висшестоящ на БДИБР орган.

Ето защо, сега предлагаме да окажем и помощ с IT поддръжка и ремонт на сайта им безвъзмездно, защото той за нищо не става. Предвид изключителните способности на сдружението в областта на  IT технологиите, за нас няма да е проблем да помогнем и за това.

 

По този повод, и доколкото тези доклади се изпращат и на ръководството на КОСВ към НС, настояваме при следващата промяна на ЗВ, в чл.155, ал.1, т.23 да се добавят думите - в срок от 24 часа. Иначе БДИБР ще вземе да ги качва след една година.

Край на цитата

... а може би са спрели да ги качват въобще. Ето защо сега се надяваме някакъв разумен  срок да бъде добавен в чл.155, а също така да се предвиди и глоба лично за директора на БД, ако не го спазва.

 

1.2 Почистване на коритото на река Яденица - разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

Разрешителното отговаря почти напълно на закона. Имаме само една кратка бележка: би било добре да се цитира съвсем точно и текстът на чл.140, ал.3 т.1 до т.6, за да няма интерпретации.

Също така припомняме, че в докладите по ОВОС/ОСВ на бъдещия в минало време язовир Яденица експертите твърдяха, че на места коритото е задръстено от камъни, едър и дребен субстрат вследствие наводнението от 2005г. Камъните на тая река ние ги знаем поименно и не се сещаме някъде да са задръстили коритото защото не са, но се надяваме сега експертите по ОВОС/ОСВ да уточнят местата, да ги видим  къде са, за да бъдат прочистени и те и по-скоро да видите, че експертите и за това са излъгали. Тия бабички не могат да слезнат до реката живи, камо ли да видят нещо в нея.

 

Разбира се, ние отново ще поемем нашата отговорност да помагаме на ведомствата и учережденията в състава на МОСВ и ще следим най-внимателно как се извършва новото почистване на река Яденица, за да не стане като предишния път, защото това е най-любимата ни река в ИБРБУ.

 

Накрая на тази част, все пак поздравяваме БДИБР за това, че цели два месеца не са издали нито едно разрешително за водовземане/ползване на ВЕЦ и ги даваме за пример на останалите БД.

 

2. Доклад за издадени становища за допустимост и разрешителни за водовземане/ползване от БДЗБР

И сега - нов проблем! По отношение на становищата за допустимост, на 12 юни е публикувано на сайта на БДЗБР съобщение, че:

Настоящата публикация е временно спряна съобразно изисквания на GDPR

И вече цял месец никой няма достъп до тия становища. Ние не виждаме лични данни в становищата, но не сме специалисти по GDPR, за да възразим по-мотивирано. Ето защо молим, да бъдем информирани от БДЗБР кога ще бъдат качени становищата пак. Надяваме се да започнат отпред назад тоест май-юни-юли 2018, защото предишните сме ги преглеждали.

 

Още по-лошо - попаднахме на следното съобщение за изменение на някакво разешително на някакъв ВЕЦ на Градевска река:

http://www.wabd.bg/docs/objavlenia/razrSimitli072018.pdf

 

Кметът на Симитли трябвало да сложи обявление в общината и ако се явят заинтересовани лица, да можели да възразят? Тия лица да не са врачки, та да разберат за кой ВЕЦ става дума, бе уважаеми от БДЗБР?

 

Нито има име на ВЕЦ, нито име на собственика, нито координати на водохващането или сградата и как ще разбере човечецът, който има място наблизо по реката, за кой ВЕЦ става дума, че да възразява? Има само коти дъно река, ама местните хора да не са геодезисти или трябвало е да станат, според БДЗБР?

На тоя свят само ние можем да разберем, че става дума за ВЕЦ, за който и ние нямаме име, но инвеститорът е Енерджи инвест БГ ООД, освен ако не си е сменил и името, но не би трябвало, иначе това щеше да е отразено в изменението! Сигурно и тая секретност е продиктувана пак от GDPR, но ние не вярваме, че е така.

За всички останали разрешителни сте написали имената на фирмите без проблем, обаче за тоя ВЕЦ не сте. Разбира се, ние ще добавим и Градевската река в кореспонденцията си с ГД Околна среда на ЕК, като още един пример как се отчитат кумулативни ефекти у нас и как тръбопроводът на горния ВЕЦ Баба Цвета е унищожил брега на реката. Поне пет парчета на тая нищо и никаква нещастна река, която е имала лошия шанс да попада на територията на БДЗБР!

 

И ако някой би искал да възрази, КАК ще обясни на съда срещу какво точно възразява, като не знае ни ВЕЦ-а, ни собственика?

Поздравления за БДЗБР, сваляме шапки.

 

Все пак, ще припомним на всички БД и че, съгласно чл.60, ал.3, т.4 от ЗВ, във връзка с чл.32, ал.3 от Наредбата за ползване на повърхностните води , трябва да има и документи, удостоверяващи съгласието на собственика на имота, в който ще се реализира ИП, за да се издават разрешителни и изменения по ЗВ. Речното корито и принадлежащите на реката земи са публична държавна собственост и за да се реализира водохващането, трябва да има учредено право на строеж, издадено от министерски съвет.

Ето Ви документ, доказващ че този ВЕЦ няма отстъпено право на строеж в коритото на реката:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Doc3_Council_ministers_letter.pdf

Не можете да изменяте или да издавате нови разрешителни без такова право на строеж и престанете да нарушавате закона най-после!

На това основание и на основание убийствените кумулативни ефекти, ние ще възразим срещу решението за изменение на разрешителното навреме.

Надяваме се преди това да се откажете сами!

 

Това наистина е нечувано - от ноември миналата година МОСВ и всички БД знаят, че трябва да има отстъпено право на строеж и продължават, ли продължават да нарушават закона!

 

Браво на всички вас! Има ли министър в това министерство въобще и за какво взимате заплати от нашите данъци?Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ