Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 18 юли 2018 г.

Градевска река - ВЕЦ Баба Цвета

 Посещението е по време на строителството. 
 Десният бряг на речното корито е брутално ликвидиран.Представлява разоран лунен пейзаж,
 с напълно унищожена крайречна растителност, в тежко нарушение на ЗВ!

 Напорните тръбопроводи никога не трябва да се прокарват по бреговете  на реките.
 Предстои ерозия, а някой порой може да изкопае целия тръбопровод.
 Има пътища за тая работа.

 Рибният проход е неправилно проектиран и изпълнен.
 Типично за гордата Българска хидротехническа мисъл.
 
 Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ