Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 22 юни 2017 г.

Доклад обсъждане Язовир Яденица и развитие на случая с ВЕЦ Пчелина


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, имам удоволствието да Ви поканя на последното организирано събитие на сдружението за тази година, а именно:

Зарибяване на река Искър между язовир Искър и гр.Самоков с 15 000 балкански пъстърви.

Денят, часът и мястото на срещата ни са в събота (24.6.2017) в 10.00 часа на паркинга срещу Поликлиниката (координати 42.335935, 23.552886) в град Самоков.
Поканени са всички, които не се вклюючиха досега в нито една акция - министърът на ОСВ и заместниците, както и Дирекции НСЗП и ДУВ към министерството. Всекки от Басейновите дирекции, който иска, също е добре дошъл. Моля, не закъснявайте и си носете ботуши. Ако ще е лошо времето си носете и дъждобрани, ако имате такива. Ако нямате - не е никакъв проблем, ние ще Ви осигурим.
Ако някой от БДЗБР реши да се включи неофициално, ще е добе дошъл, като гарантираме анонимност, за да не го разбере ръководството на дирекцията.


На второ място изказваме огромна благодарност на дирекции Превантивна дейност и НСЗП за това, че имаше техни представители на общественото обсъждане на бъдещия в минало време язовир Яденица, както и дълбоко разочарование от факта, че от БДИБР никой не посмя да дойде. Последните неофициално щяха да чуят от един непознат за нас човек, че водохващане №5 на Юндолска се е превърнало в утайник, само че човекът не посмя да стане и да го каже явно, поради присъствието на сума ти отговорни лица, включително кмета на община Белово, който е явен привърженик на проекта по ообясними причини. 

Имаме проблем със сглобяването на филма, който заснехме, но, като го сглобим, ще Ви изпратим пълен видеозапис, на който много ясно си проличават известни противоречия, в които изпаднаха отговорни участници в обсъждането - проектанти и експерти. Особено интересна бе темата за сеизмичната осигуреност на бъдещата в минало време язоирна стена.

Като цяло беше и много интересно за нас как, за първи път в богатата ни практика на обществените обсъждания, се изправяме срещу враждебна среда - цялата зала беше пълна с настоящи проектанти, експерти, консултанти и хора от НЕК, както и с бъдещи консултанти, проектанти, строители и прочее силно заинтересована общественост. Намираме, че се справихме не лошо предвид обстоятелствата, но когато видеозаписът стане готов, ще Ви предоставим възможността Вие да направите своята преценка от записа.

На трето място отбелязваме нещо изключително важно.
Получили сме от приемната на Министър председателя едно уведомление, което сме прикачили към настоящия имейл. То е по повод едноименната ВЕЦ на язовир Пчелина  и е адресирано до ЦРОО Перник, по повод техни искания до МОСВ, които всъщност сме ги формулирали ние - по настояване на ЦРОО.

В документа, след описание на изменените условия на разрешителното, е изказано следното твърдение по отношение на ВЕЦ Пчелина, директно цитирано от писмо № 03-00-113 / 02.05.2017г. на МОСВ:

"Уведомени сме, че през месец януари 2017г в МОСВ е предоставена информация от БДЗБР, във връзка с доклад на Българската академия на науките, от проведен допълнителен мониторинг, в който е посочено, че установениятт лош екологичен потенциал на язовир Пчелина и влошено умерено екологично състояние на река Струма, непосредствено след язовира, които са резултат от дългогодишен комбиниран кумулативен антропогенен натиск в горното течение на реката и притоците й /преди язовир Пчелина/, както и резултатите от проведения мониторинг, показват, че работата на ВЕЦ Пчелина няма да доведе до допълнително влошаване състоянието на водите по поречието на реката след язовир Пчелина, при изрично спазване на условията, вписани в решение № N-216 от 26.10.2016г. на министъра на околната седа и водите..."

Сега, ние не може да скрием, че веднага допуснахме въпросното становище на БАН да е написано от ИБЕИ, понеже няма кой друг да напише такова нещо. И моментално посъветвахме ЦРОО да изиска копие от доклада на БАН.

За наша огромна изненада се оказа, че всъщност изследвания са проведени и че докладът е написан от Националния Природонаучен Музей на БАН - по наша изрична молба!

И без да е никаква изненада, се оказва, че нищо от цитираното становище, че работата на ВЕЦ Пчелина няма да доведе до допълнително влошаване състоянието... не фигурира в този доклад!

Напротив - заключението е, че работата на ВЕЦ Пчелина трябва да се прекрати и че ако ще се пуска някога пак - то може да стане само след оценка на въздействието и на съвместимостта...

Прикачили сме и доклада, за да прочетете заключението.

Ето защо бихме искали да обърнем внимание на МОСВ, че когато пишат такива становища, ако решат да включат неверни твърдения в тях, то те въвеждат в заблуда заинтересованата местна общественост, както и Министър председателя много лесно, но не могат да заблудят нас! 
От своя страна, Министър председателят, като цитира МОСВ, също въвежда в заблуда обществеността.

Тъй като съдбата на река Струма под язовир Пчелина е част от жалбите ни до ГД Околна среда на ЕС, допускайки че по пилотната процедура МОСВ се готви да изпрати подобен текст до ЕС, молим, да не го правят така през просото, защото всъщност проучването на НПМ БАН е направено с цел доказване на убийството на ЗЗ Земен, което стана всеизвестно предвид тоновете умряла риба, а не обратното. Ситуацията ще бъде описана в следващото допълнение към жалбите ни, за което все не ни стига времето, но предстои неизбежно.

Колебливо предагаме МОСВ да изясни кой е излъгал в горецитираното писмо, въвеждайки в заблуда обществеността и Министър председателя, за да му обясни да не лъже пак.

Предварителнно благодарим на всички, които ще се включат на събитието в Самоков на река Искър.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ