Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 26 юни 2017 г.

Доклад за дейности и актуални проблеми

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, имам удоволствието да Ви уведомя, че последното организирано събитие на сдружението за тази година, а именно:

Зарибяване на река Искър между язовир Искър и гр.Самоков с 15 000 балкански пъстърви.

... също премина успешно.

            По този начин сдружение Балканка пусна тази година общо 54 000 балкански пъстърви в Българските реки, заедно със свои приятели  и съмишленици, включително и от басейновите дирекции, и даже имахме един участник от РИОСВ Плевен.

            Намираме резултатите за обнадеждаващи по отношение промяната на начина на мислене на отговорните за опазването на водите държавни лица, като Ви обещаваме, че ще постигнем много повече заедно догодина.

            Разбира се, сега вече ще ни остане много повече време за да обърнем внимание на опазването на реките от ВЕЦ-ове, кариери, мини и пр., връщайки се към обичайните си проверки, които са Ви много добре познати. Ще се върнем и към допълването на жалбите до ЕК, защото прекалено много проблеми все още не сме описали.

 

На второ място отбелязваме акцията на министър председателя за подобряване на административното обслужване на гражданите, като заявяваме най-категорично, че от работата на отдел КОЕГ към МОСВ сме изключително доволни. Дължим огромни благодарности на този отдел и се извиняваме, че ги изказваме чак сега. Отдел КОЕГ е най-добре работещата структура в МОСВ!

 

На трето място отбелязваме, че преди двадесетина дена изпратихме сигнал до зеления телефон на МОСВ относно изрязана гора на плажа Делфин в Природен парк Странджа. Сега, за втори път пускаме сигнал, че строителните дейности на концесионера продължават. Изградена е някаква дървена конструкция, но по-лошото е, че в едно от деретата е прокаран път, за да може джипове и друга механизация да се разхождат по плажа. Прикачените снимки доказват фактите. Изразяваме учудване, че МОСВ не може да предприеме необходимите мерки да не се унищожават части от ПП Странджа и молим, да бъде наложена справедлива глоба на виновното лице, която да обезкуражи негови бъдещи нарушения. В този смисъл намираме, че глоба от около 1000 лева или малко повече, което е любима мярка на компетентните органи, е неуместна.

 

На четвърто място отбелязваме една публикация на Капитал:

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/06/23/2994198_kude_izcheznaha_rekite/

 

В нея авторите твърдят нещо направо невероятно - от МОСВ са отговорили, че работата по Наредбата за рибните проходи е възобновена? Изказваме огромна благодарност и за това, като се надяваме да не сте забравили, че от сдружението има двама от експертите, които участват в работната група. Очакваме с надежда покана за следващото заседание, за да може работата да продължи както трябва.

 

На пето място отбелязваме общественото обсъждане на ДОВОС/ДОСВ на бъдещия в минало време язовир Яденица. С пълния запис можете да се запознаете тук:

https://www.youtube.com/watch?v=3nAuqBf0LvQ&feature=youtu.be

 

Намираме за изключително интересно изказването на кмета на Белово от 16-тата минута, след което никой местен не посмя да се обади поради загуба на ентусиазъм, ако изобщо е имало местни хора в залата, което ние не установихме. Иначе наистина интересната част започва от 2 часа и една минута натам. Молим, да обърнете изключително внимание на изказванията на Андрей Ковачев и на Любомир Костадинов.

 

На последно място в този доклад припомняме на министър д-р Димов едно негово изказване по БТВ:

http://btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/neno-dimov-njama-kak-da-se-kazhe-dali-zlatodobiva-v-tran-shte-bade-opasen-za-horata-bez-da-se-napravi-ocenka-na-vazdejstvieto.html

 

Още в началото е изразена позицията, че, ако ВАС не отмени референдума в Трън, процедурата по ОВОС ще бъде прекратена. Информираме Ви, че ВАС е отхвърлил жалбата на Пернишката прокуратура по референдума и той е абсолютно, непоклатимо законен.

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/a6b17f743a656cabc2258141002e3011?OpenDocument

 

В този смисъл очакваме с надежда министър Димов да предприеме необходимите стъпки за да се случи това, което е обещал. Така например, би могло да се проведе среща с компетентния орган - директора на РИОСВ Перник, г-н Пламен Ангелов /ако все още е на работа/, за обсъждане на основанията за прекратяване на процедурата, изложени в становището ни по заданието за ОВОС на небъдната мина и за взимане на правилното решение.

Намираме, че въпросът не може да бъде отлаган прекалено дълго, защото вероятно 94% от Трънчаните засега се надяват, но едва ли ще мине много време, преди да започнат да настояват...

Имайки предвид множеството основания, които сме изложили, очакваме прекратяването на процедурата да бъде извършено старателно и по такъв начин, че да не може да падне в съда, а не обратното, както често сме виждали от органите на МОСВ. Поне два примера от миналата година са случаите с отказа за разрешителното на МВЕЦ Камешница на БДЗБР и глобата за ВЕЦ Луна на РИОСВ Враца, които паднаха в съда поради процедурни или фактически нарушения на органите на МОСВ, а вероятно така ще стане и с последното решение на МОСВ за ЕО на ПУ на НП Пирин. Същото се случи и с водохващанията на каскадата Петрохан, където едно незаконосъобразно писмо на МОСВ обезсмиси усилията на БДДР и глобата падна в съда.

Ето защо молим, внимателно да спазвате процедурите, за да не падат решенията Ви в съда така лесно.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ