Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 10 април 2017 г.

Доклад за ВЕЦ на територията на БД Дунавски район - Река Дългоделска Огоста, ВЕЦ Лопушна и Река Видима, ВЕЦ Дебнево и покана към БДИБР и Дирекция УВ към МОСВ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени водохващания на територията на БДДР на 05.04.2017г. и 06.04.2017г.

Посещенията и резултатите от проверката са както следва:

 

1. 05.04.2017г. - Река Дългоделска Огоста, ВЕЦ Лопушна

Проверката е при пролетно пълноводие. Водното количество, което се изпуска в реката е повече от минималното, както то е определено от БДДР - 990л/сек. Но, както вече ссме имали възможност неезнократно да уведомим БДДР, те имат груба грешка с тия само 90л/сек, по причина че към мястото на водовземането реката е с много по-голям минимален средномесеченн отток с 95% обезпеченост. При посещението около рибния проход няма паднали риби, но все още размножителната миграция на рибите в района не е започнала.

Не сме качвали резултатите от проверката на сайта, за да не го пълним с едно и също, но се надяваме да ни повярвате. Ако има и най-малко съмнение, моля, да разгледате следния видеоклип:

https://www.youtube.com/watch?v=3_wYd0e0WdY

 

Ще продължим да наблюдаваме неуспешния опит на доц. д-р инж.Ангел Захариев да направи най-после един работещ рибен проход в богатата си практика на неуспешни такива.

 

И още нещо много важно - по сигнал на местните хора, Ви уведомяваме, че камъните в и покрай коритото на цялата река Копиловска Огоста и Дългоделска Огоста под вливането на Копиловска, са покрити с някакъв бял прах. Подобен на вар по израза на местните хора. Имало е и умряла риба, но при нашата проверка не се откриха екземпляри, защото са отнесени от водата. Белият прах си личи на видеоклипа, като се сравни цвета на бетона преди блоковете на енергогасителя, с цвета на същия бетон от предишни наши посещения. По непотвърдени сведения явлението се дължи на нещо, което се е случило в пречиствателната станция за отпадни води на село Копиловци, която е почти чисто нова.  Изказваме съжаление, че е имало умрели риби, защото сме зарибявали реките в района с наши средства в предходни години.

А защо местни хора все по-често се обръщат към нас, а не към компетентните органи, въобще не ни е ясно.

 

2. 06.04.2017г. - Река Видима, ВЕЦ Дебнево

Проверката е при пролетно пълноводие -- първа проверка за тази ВЕЦ. Водното количество, което се изпуска в реката през рибния проход, е не повече от 60л/сек, при минимално водно количество по разрешително от най-малко 435л/сек.

Ние нямаме коректни данни за минималното водно количество, но средномногогодишното към точката на водовземането е 4.35 м3/сек, като допускаме, че минималното седномесечно с 95% обезпеченост е доста по-голямо от 435л/сек.

Реката под водохващането е само на локви, въпреки пълноводието. Рибният проход отново е неуспешен, защото над най-горния басейн има излята бетонова преграда и рибите трябва да се промушват под нея а входът му долу е недостижим за риби, поради малкото вода и лошото ситуиране на прохода. Проектант отново е доц. д-р. инж. Ангел Захариев, което не учудва никого.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0071-dam/2017-04-06

 

Обръщаме внимание на БДДР, че водохващането е старо, но за новия ВЕЦ стената му е надлята с около 40-50см., което се надяваме да е станало с разрешение на БДДР, въпреки че ние го намираме за неправилно.

 

Накрая на този доклад отново отправяме покана към БДИБР за съвместна проверка на водохващанията на деривационен кана Яденица, която спешно се налага да извършим заедно. Причината е, че се очаква в скоро време да бъдат публикувани за обществено обсъждане ДОВОС и ДОСВ на бъдещия в минало време язовир Яденица. Проверката би доказала пред БДИБР някои наши тези, които успешно ще залегнат в бъдещото ни възражение и после БДИБР ще може да ги потвърди пред одобряващия орган.  

Дори вече не настояваме да бъде глобен нарушителят НЕК ЕАД при проверката, за да може по-лесно БДИБР да се съгласи.

 

От друга страна, понеже нямаме увереност, че БДИБР ще приеме поканата, сега я отправяме и към Дирекция Управление на Водите към МОСВ, отдел Контрол. По този начин ще разберем заедно и какви функции изпълнява този отдел. Надяваме се някои от изброените държавни органи, които трябва да контролират устойчивото ползване на водите у нас, да приеме поканата най-после.

Има и още една причина, разбира се. При проверката ще успеем да докажем пред компетентния орган, че реката се обитава от някои приоритетни видове водни животни и приютява приоритетни местообитания и местообитания на приоритетни видове, които налагат определени действия, свързани с евентуалното допускане на увреждането на местообитанията и на ликвидирането на самите водни животни в рамките на ЗЗ Яденица, вследствие на което се обуславя непостигането на целите, заради които зоната е определена. За такива случаи самите действия са описани най-подробно в ЗБР и който иска, може да се запознае с тях без проблем.

 

Молим, по този доклад да не се извършват проверки в района на БДДР, които да докажат, че всичко е наред. И се надяваме БДИБР и ДУВ към МОСВ да приемат поканата за съвместна проверка по река Яденица.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ