Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 2 февруари 2017 г.

Доклад МВЕЦ и ПСОВ на територията на БДИБР.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДИБР на 01.02.2017г.

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че поздравяваме новия министър на ОСВ - г-жа Ирина Костова, и й пожелаваме успех.
От друга страна, съзнаваме много ясно, че тя няма ди има време и възможности да оправи нещата. Но, все пак, доколкото е обявено ,че във всички министерства ще се извърши ревизия на дейността на редходното управление, информираме г-жа Костова, че предишното ръководство на МОСВ, макар и да положи известни усилия, не успя да свърши почти нищо по отношение на поставените от нас проблеми. Това ни даде повод да изпратим вече 5 /пет/ жалби до ГД Околна среда на ЕК. В тях сме описали над 90 случая на нарушения на законодателството на ЕС, извършени от структурите на МОСВ поради бездействия или активни действия.

Ето защо, отчитайки съвсем краткото време с което разполага новия министър на ОСВ за ревизия, сме подбрали само най-култовите, които да бъдат проверени:

1. Случаят със златно-урановите мини в Трън. След три последователни отказа за съгласуване на ИП от БДДР /последният е от март 2015г/, през септември 2015г. БДДР, при четвърто становище изведнъж си променя мнението, а именно че златно-урановата мина вече е допустима, ако се докаже с ОВОС обратното на това, което го пише в ПУРБ 2010-2015 на ДР. Основен въпрос за изследване би могло да бъде - какво се е случило между март и септември 2015г., за да се обърне становището на БДДР в точно обратното.

2. Случаят с ВЕЦ Енерджи Говедарци. На 01.09.2016г внесохме в законоустановения срок в МОСВ възражение сещу издаденото от БДДР разрешително за ползване на повърхностен воден обект, поради огромно количество нарушения на ЗВ, ЗБР и ЗООС. Най-основното възражение бе, че разрешителното представлява документ с невярно съдържание, базиран на неверни данни за местоположението на питейни водохващания, до които новата ВЕЦ ще се строи в непосредствена близост - в рамките на поояс I на проектна СОЗ, където достъпъта на външни хора е забранен.
Впоследствие, пак в срок, внесохме чрез МОСВ жалба до ВАС срещу мълчаливия отказ на МОСВ да разгледа възражението ни. От тогава, досега, нито има отговор, нито МОСВ е препратило жалбата ни пред ВАС. 5 /пет/ месеца няма отговор! Намираме това действие на МОСВ за много тежко нарушение на законодателството, да не говорим, че в описания период инвеститорът успя да си издейства незаконно разрешение за строеж и може да започне строежа всеки момент.

3. Случаят с Пречиствателна Станция за Питейни Води и нова водопроводна мрежа за с.Бързия в обхвата на БДДР. Обект на ревизия би могло да бъде - защо министър Ивелина Василева откри чисто нова ПСПВ през септември 2015г., струваща около 6 /шест/ милиона лева наши и Европейски пари, а в село Бързия продължават да нямат вода и от чешмите продължава да тече тиня - в 21-ви век, в държава член на ЕС. Проблемът тук също е кристално ясен - всичката вода в планината е хваната за каскадата Петрохан, и има груби грешки в проекта, но няма виновни.

4. Случаят с Каскадата Благоевградска Бистрица и защо водохващанията за нея, на територията на НП Рила в обхвата на БДЗБР  - Картала и Кривия Олук, почти непрекъснато не изпускат вода в реките? Защо, пак в НП Рила, след всички водохващания на деривационен канал Грънчар, в реките не тече капка вода, въпреки няколкото сигнала, които сме изпратили до БДЗБР?

5 Случаят с Пречиствателна Станция за Отпадни Води на село Душанци на река Тополница, в обхвата на БДИБР, и новата канализационна система на селото. От поне една година сме изпращали доклади, че отпадните води на селото се изхвърлят преди ПСОВ в реката непречистени.И днес, 01.02.2017г., посетихме обекта отново и станцията продължава да не работи, и мръсната вода продължава да се изхвърля в реката. Защо са изхарчени близо 12 /дванадесет/ милиона лева за ПСОВ и за канализацията, при положение че те не работят от поне три години и реката продължава да се трови и унищожава

Важно - всичките изброени случаи са описани в жалбите ни до ЕК, които сме ги изпратили за сведение и до МОСВ, така че информацията е налична за докладване пред новия министър. Ако са се загубили в архивите на МОСВ, сме готови да ги изпратим отново, както и да присъстваме на среща за обсъждането им. По същите случаи сме изпращали нееднократни доклади, а в някои случаи - и писмени документи

И сега - към доклада от проверката на територията на БДИБР на 01.02.2017г:

Първо . по последния от горните случаи - за ПСОВ Душанци - днес тя пак не работеше. Можете да се убедите, като разгледате прикачените снимки, както и от следните видеоклипове:1. Отходната тръба пак се излива в реката преди ПСОВ

2. Тръбата от ПСОВ пак е суха като барут.

Второ - резултати от посещение на МВЕЦ Неси на река Камениница
Посещението е при хипер маловодие. МВЕЦ Неси не работи и не отнема вода от реката. Обаче сега откритият напорен търбопровод се вижда от моста на подбълканския път над МВЕЦ по цялата му дължина, и в пълния му блясък. За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Намираме, че сега е момента от БДИБР да се уверят, тъй като тръбопроводът се вижда отлично. И тогава ще се разбере, че собственикът на МВЕЦ Неси ги е излъгал, и тогава ще вземат необходимите мерки. Освен че препятсва достъпа на диви животни до реката в защитена зона, съществува и риск тръбопроводът да замръзне и да се спука, а това поставя под риск енергийната сигурност на страната и е още една причина той да бъде вкопан.
Надяваме се проверката на МВЕЦ Неси да стане заедно с проверката на ПСОВ Душанци, която също се надяваме БДИБР и РИОСВ София пак да осъществят, за да напишат ново предписание, с нов срок за неговото изпълнение. Понеже това ще е поне трета проверка с поне трето предписание и с поне трети нов срок, може би този път е уместно и да се наложи санкция - "Забележка" на отговорните органи, в стила и добрата практика на БДЗБР.

Надяваме се, разбирате, че да се изхвърля всичката мръсотия в реката, не може да продължава вечно, да не говорим за безсмислено изхарчените пари, и по-строгата санкция дано да има дисциплиниращ ефект.

Накрая се обръщаме към министър Костова.

Уважаема госпожо Костова,
Съзнаваме ясно, че за краткия срок и при ограничените правомощия, Вие не можете да направите почти нищо. Да не говорим, че задачата да се въведе ред в МОСВ е сравнима със задачата за почистването на Авгиевите обори, изхождайки от нашия опит. За съжаление, методът по почистването на оборите предстява първата екокатастрофа причинена от олигарх в историята на човечеството, и не може да бъде приложен в случая с МОСВ, за да не се наруши химичното състояние на водното тяло река Искър след министерството. Имаме десетки други случаи на нарушения или бездействие на органите на МОСВ, но изброените в този доклад са от най-характерните. Ако се справите с тях, и ако Ви остане време за още, молим, не се колебайте да ни уведомите.

Ще Ви обърнем внимание на само още един важен проблем - от 2015г. е съставена работна група по Наредбата за рибните проходи. И работата тръгна, стига донякъде, и после умря. А Вие сама знаете какво представляват рибните проходи у нас, поради което се надяваме да направите каквото е възможно, работата по Наредбата да тръгне отново.
Надяваме се също така, да направите всичко възможно срещу новите ПУ за НП Пирин, НП Рила и ПП Витоша, защото те са поредното престъпление срещу природата, подготвено и предстоящо с активното съдействие на МОСВ. Да не говорим, че ще бъдат подарени части от планините пак на отделни олигарси, за да правят с тях каквото си искат, в ущърб на обществения интерес.
Пожелаваме Ви успех.

С уважение:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ