Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 15 февруари 2017 г.

ВЕЦ Хладилника и зарибяванията

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи:

Много благодаря за отговора на БДИБР по повод наш доклад за ВЕЦ Хладилника относно проблемите с миграцията на водните организми по Давидковска река.

С цел да бъдат избегнати някои бъдещи грешки от всички БД, бих искал да обърна внимание, че зарибяването на даден участък от дадена река няма нищо общо с подпомагането на миграцията на рибите и другите водни организми, особено когато от едната страна на миграционната бариера реката много често е пресушавана, а в горния участък са разположени други непреодолими бариери, каквито са останалите ВЕЦ-ове на Давидковска над ВЕЦ Хладилника.

Като цяло въпросите за осигуряване на миграцията на водните организми щеше да бъде решен в бъдещата наредба за рибните проходи. В подходите и стратегиите за самата наредба, които Сдружение Балканка предложи на последното заседание на работната група, са разгледани и случаите като на Давидковска река, където е абсолютно безмислено да се правят рибни проходи на ВЕЦ-овете по нея, а да се зарибява е още по-безсмислено. Като цяло подходът, който предложихме, беше приет, но работата по наредбата нещо умря.

Ето защо се надявам, БДИБР и останалите БД да помогнат за подновяване работата на работната група по рибните проходи, където са разгледани и случаи като на Давидковска, както и много други. Просто трябва всички БД да потвърдят пред новото ръководство на МОСВ необходимостта от такава наредба и да ни подкрепят.

А иначе, по отношение на зарибяването можете да добиете представа от следното ръководство:

http://forum.balkanka.bg/viewtopic.php?f=5&t=103

... и тогава ще разберете защо зарибяването на Давидковска река е безсмислено.

Като сдружение, което има много богат опит и от създаването си, досега, е пуснало за собствена сметка и с помощта на спонсори над 600 000 /шестотин хиляди/ балкански пъстърви по различни реки, твърдо заявяваме, че Давидковска няма смисъл да се зарибява поради чудовищния хидроморфологичен натиск на който е подложена. Иначе отдавна да я бяхме зарибили ние.

Благодаря за разбирането и съдействието

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ