Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 7 февруари 2017 г.

Доклад за ВЕЦ Бебреш

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, представяме доклад относно установени факти за ВЕЦ на язовир Бебреш на територията на БДДР на 06.02.2017г.

 

И така, от наш сигурен източник, който не можем да споделим, получихме документи отнасящи се до заведен иск от страна на собственика на ВЕЦ Бебреш срещу ВиК Бебреш, че незаконно е източила водата от язовира и че сега ВЕЦ-ът нямал с какво да работи, тоест седи на сухо. И тъй като това е втори неуспешен случай да се изгради нов ВЕЦ на стар язовир от Соц-а, използваме случая да споделим с всички Вас нашия коментар:

 

Но преди коментара, очевидно се налага да споделим познанията си относно споменатия язовир Бебреш, а именно че този язовир се използва като годишен изравнител. Това значи, че пролетно време той се напълваше, за да осигури вода за напояване и за питейни нужди през останалата част от годината. И така всяка есен сме го виждали почти празен, до една четвърт от неговия обем. Знаейки този факт, за нас е абсолютно необяснимо кой, как и защо си е въобразил, че на язовира може да има още един толкова значителен ползвател на вода, като нов ВЕЦ, при положение че водата едва стигаше за покриване на останалите нужди, за които язовирът е бил построен.

Имайки предвид горното, и с цел предотвратяване на следващи подобни грешки на МОСВ и всички БД /като ВЕЦ Бебреш и ВЕЦ Пчелина на територията на БДЗБР/, сега споделяме с Вас следния коментар:

 

1.    Ако на даден стар язовир от Соц-а още първоначално не е бил построен ВЕЦ, то има сигурна и много специална причина да има ВЕЦ. В случая с ВЕЦ Пчелина - това е екологичната катастрофа, която той предизвиква, а в случая с ВЕЦ Бебреш - просто защото няма вода. Молим този факт да бъде дълбоко осмислен от всички БД за следващи разрешителни за водовземане за ВЕЦ от стари язовири, например за ВЕЦ Огняново - ако някой ден се стигне дотам. Просто и там няма да има вода.

2.    Трябва всички заедно да помним, че екологичният отток се осигурява приоритетно, след това се осигуряват водни количества за питейни нужди, после за напояване и чак тогава за други промишлени цели, включително за производство на електроенергия. В този смисъл - ако някой ден се стигне дотам, че ВЕЦ Бебреш да се включи и към водопровода на ВиК, тогава ВЕЦ-ът ще трябва да работи само на водата, която преминава през водопровода за основните цели, за които е построен, без това водно количество да се увеличава, иначе водата пак няма да стига доникъде. Ситуацията е почти същата, като на каскадата Благоевградска Бистрица на територията на БДЗБР.

3.    Никога не вярвайте на схеми и модели, предлагани от д-р инж. Славка Куюмджиева, също както не трябва да се вярва и на доц. д-р инж.Ангел Захариев. Виждате какви вреди са способни да нанесат тези хора. Разбира се, това важи с особена сила за ВЕЦ Енерджи Говедарци, за който сме сигурни, че някой ден ще получим отговор от МОСВ и не преставаме да се надяваме.

4.    Стига се дотам, че сега ВЕЦ-ът съди общинско дружество, собственост на общината, която му е издала разрешенние за строеж и ако спечели делото - общината би могла да му плаща за непроизведения ток завинаги.

5.    Слава Богу, заведеното дело е правен абсурд. ВЕЦ-ът има договор с Напоителни системи и може да съди само тях. Напоителни системи могат да съдят ВиК Бебреш, че им краде от водата - понеже договорът им е изтекъл, но вместо това, миналата седмица двете дружества сключиха нов договор

6.    Разбира се, най-голяма вина в случая има предишно ръководство на БДДР, защото то би трябвало да е наясно, че водата няма да стига и за ВЕЦ, и не е трябвало да издава разрешителното за водовземане въобще.

 

В резюме - ако на даден стар язовир от Соц-а няма ВЕЦ, не им давайте да направят нов. Ако видите Славка Куюмджиева или Ангел Захариев - не издавайте разрешителни в никакъв случай.

 

Въз основа на гореизложеното, считаме, че е дошъл моментът разрешителното за водовземане на ВЕЦ Бебреш да се преразгледа и отмени, по причина че няма достатъчно вода, тоест данните за оттока са били неверни и не са били отчетени други ползватели на вода, които имат приоритет.

Намираме за разумно същото да стане и в случая с ВЕЦ Енерджи Говедарци. Иначе ще трябва всички да плащаме на национално отговорния бизнес и гордите собственици на ВЕЦ, за водата, която я няма, а те са били излъгани от проектантите, че я има, а междувременно Басейновите Дирекции са повярвали. Напомняме Ви, че наша проверка през късната есен показа, че язовир Бебреш е напълно пресушен:

http://dams.reki.bg/0017-dam/2016-11-10

 

Намираме за крайно необходимо и да се проведе една работна среща с ръководството на НИМХ-БАН, с цел уточняване на стратегиите относно подобряване на методите за определяне на оттока към точката на водовземане на всички съществуващи ВЕЦ, поради установените от нас безброй грешки, които трябва да се отстранят в спешен порядък. Не може да се стига дотам, че едно малко НПО като нас, да се мъчи да увеличава информираността на държавните органи за допуснати грешки, които чак след това НИМХ да потвърждава - какъвто беше случаят с ВЕЦ Пчелина. Припомняме Ви, че в този случай НИМХ напълно потвърди нашите прогнозни параметри с точност до последната запетая, обаче чак след като язовирът беше източен.

Да не говорим за случаите, за които сме Ви информирали отдавна, обаче Вие още не сте питали НИМХ да си проверят сметките - например за ВЕЦ Алеко, ВЕЦ Лопушна, ВЕЦ Ботуня и ВЕЦ Луна.

 

Разбира се, същото важи в най-голяма степен и в случая с ВЕЦ Бебреш, за който сме сигурни, че разрешителното за водовземане ще бъде отнето, вследствие на неверни хидрологични данни относно оттока към точката на водовземането.

И същото важи и за бъдещия в минало време язовир Яденица, защото минималното средномесечно водно количество с 95% обзпеченост към точката на водовземане там е много по-голямо от 80 л/сек, колкото екипът от експерти неуверено е определил, както всички вече с тъга разбрахме.

 

Ако решите да предприемете действия заедно с НИМХ, относно точно определяне на данните за параметрите на оттока към точките на водовземане на всички действащи ВЕЦ, поддържаме, че такова действие е крайно необходимо, и изразяваме готовност да окажем съдействие на предварителна среща, на която да представим доказателства относно необходимостта, а също така да участваме и в работната група, която се надяваме да бъде определена.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ