Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 16 юни 2016 г.

бент Лесичово

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДИБР на 08.06.2016г.  

Поради високите води напоследък, нямахме никакви конкретни намерения да извършваме наблюдения, а искахме просто да отидем на риба,  но ситуацията сама ни принуди да напишем настоящия доклад.

 

Ето защо, преди доклада, във връзка с мисията на Сдружението за повишаване информираността на държавните органи, молим, да разгледате прикачените снимки и следните видеоклипове:

 

https://www.youtube.com/watch?v=wbQnReNFEtA&feature=youtu.be

 

https://www.youtube.com/watch?v=NJTJxgL9sRE&feature=youtu.be

 

Предвид факта, че за първи път попадаме на промишлен добив на злато непосредствено от речните брегове, изпращаме настоящия доклад до всички БД, заради надеждата да видят на живо какви са ефектите от тази дейност върху речните и крайречни екосистеми. Така те биха били по-информирани, когато биха отредили участъци от реки за промишлен добив на злато в техните ПУРБ.

 

В конкретния случай речният бряг се е превърнал в лунен пейзаж, по протежение на поне един километър. Не знаем, дали в ПУРБ на ИБР е включен участъкът от реката за промишлен добив на злато, но при съкратено търсене не успяхме да открием подобна предвидена дейност. Не сме сигурни дали я няма включена, поради което молим, БДИБР да си го провери.

 

Съгласно чл.4, т.3 от

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ПО ДОБИВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ ПО ЗАНЯТИЕ

В сила от 06.08.2004 г.

 

...единственият начин да се добива злато чрез промиване на златоносен пясък с механизация е - участъкът да е определен в ПУРБ и да има работен проект съгласно ЗВ.

Възможно е дейността да е разрешена в конкретния случай - понеже очевидно се извършва от няколко месеца,  но тогава изразяваме учудване, че тя се извършва в непосредствена близост до бент Лесичово и фронтът на дейността продължава да настъпва към бента. Разстоянието в момента е около стотина метра. Надяваме се да бъде осъзнато какви рскове се създават...

 

Но, дори и дейността да е разрешена, при всички положения не вярваме, че е правилно да се унищожават по този начин речните брегове и крайречната растителност. Ето защо се надяваме в новите ПУРБ, участъци за добив на злато да не бъдат определяни.

По този повод пуснахме сигнал до зеления телефон на БДИБР, с надеждата да извършат проверка и да ни информират за резултатите от нея.

 

И сега - към доклада за МВЕЦ Лесичово.

 

Река Тополница, 08.06.2016г. - бент Лесичово

Поради проливните дъждове водата прелива през бента. Единствената бележка е, че няма рибен проход.

Можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0491-dam/2016-06-08

 

Този факт всички си го знаем отдавна. Това, което не знаехме, е, че под бента в реката не се забелязва следа от живот.

За бента молим, да не се извършва проверка. 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ