Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 23 юни 2016 г.

Събирателна Деривация Яденица и Грънчар

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДИБР и БДЗБР на 18.06.2016г.  

 Преди основния доклад, ви информираме, че сме изпратили Анекс 2 към жалбата до ЕК, който изпратихме на 20.06.2015г..

 

Поради факта, че всички посетени водовземни съоръжения на каналите Грънчар и Яденица се управляват от НЕК, копие от настоящия доклад сме изпратили и до тях. Надяваме се да имате предвид, че посещението бе тематично - изцяло свързано с дейността на хидровъзел Белмекен-Сестримо, ПАВЕЦ Чаира, тъй като сме в процес на разработване на следващия Анекс 3 към жалбата, който ще бъде изцяло посветен на спасяването на тъжните останки от река Яденица, във връзка с новия язовир, който възнамеряваме да го спрем, информирайки за реалното положение всички заинтересовани страни не само у нас, а и в Европа.

 

И така - към доклада:

 

1. 18.06.2016г.  - река Яденица и всичките й притоци. Посещението е след дъждове в района, поради което всички притоци бяха мътни.

 

Още в началото трябва да споделим радостната новина, че сме удържали малка победа - всички ние заедно с Вас, за което Ви поздравяваме. Водохващане №5 на деривация Яденица не отнемаше никаква вода от рекичката. С други думи - непоклатимата НЕК е проляла една сълза и не открадва вече и тая вода.

 

За съжаление, от останалите 19 водохващания на деривация Яденица посетихме още 15 /без да броим №5 на Юндолска/ и нито едно от тях не пускаше капка вода. Надяваме се да имате предвид, че водохващания от №1 до №4 са в ЗЗ Яденица по директивата за Хабитати, а останалите не са в ЗЗ поради грешки при определянето на границите на защитените зони по НАТУРА 2000. Цялата река Яденица, над вливането на Юндолска, нарочно не е включена нито в ЗЗ Яденица, нито пък в ЗЗ Рила Буфер /което би било другата възможност/ само заради измамата с бъдещия язовир Яденица.

 

За гореописаната ситуация с река Яденица и притоците й можете да се убедите от данните качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0488-dam/2016-06-18 Не сме качили всички клипове, защото показват едно и също.

 

Молим да обърнете внимание на първия клип! Той показва река Яденица под всичките водовземания. Молбата ни е да видите колко вода тече в нея след дъждове и да преосмислите възможността от изграждане на още два ВЕЦ на тая вода. Мястото на клипа е точно под вливането на река Скрийница и попада в защитената зона.

 

Все пак, поздравяваме НЕК, че са пуснали Юндолска да тече. Абсолютно сме убедени, че това се дължи на тяхната осъзната увереност в престъпленията, които извършват срещу природата, нарушавайки законите на страната, и в най-скоро време ще пуснат и всички останали притоци, затваряйки доброволно канал Яденица окончателно и завинаги - без да се стига до принуда от контролиращия държавен орган..

 

Понеже не сме съвсем сигурни, че горното предложение ще бъде изпълнено - използваме възможността да поканим БДИБР на съвместна проверка на гореспоменатите водовземания. Само молим да се има предвид, че проверяващите тябва да са в доста добра форма, защото водохващания от №1 до №3 са доста тудно достъпни. Високи планинарски обувки са задължителни също така, поради риска от ухапвания от змии. Вода за пиене също трябва да се носи, защото рекичките са сухи като барут от един момент нагоре - в сърцето на защитената зона Яденица.

 

Обръщаме внимание на проверката - миналата година отклонихме подобна покана, защото трябваше да се кани НИМХ да мери. Тук е по-лесно. За един ден обикаляме каналите Яденица, Марица 1900 и 1200 и за всяко водохващане,  след което реката е суха като барут - се надяваме НЕК да понесе съответната санкция по ЗВ. С други думи - няма нужда от мерене, събраните глоби от безброй водовземания ще са стабилни и от проверката има смисъл. Разбира се - очакваме предписание и за всички водохващания на ручеи със средномногогодишен отток по-малък от 100л/сек - да бъдат затворени в съответствие с предписанията на ЗВ.

 

2. 18.06.2016г.  Деривационен канал Грънчар.

Язовир Белмекен е пълен на метър под преливника. Тази година е бил изпускан на 28 май през коритото на Крива река - надяваме се да е съгласуано с БДИБР.

Заснехме само шест водовземания.

Всичките открадваха всичката вода. Най-мъчителната гледка бе река Ръжавица, която е и най-голямата в района. На нея има две водохващания на сто метра едно под друго. За всеки случай - ако едното изтърве някоя капка, другото да я гепи.

А там всеки ден се разхождат чужди спортисти и гости... В защитена територия със статут на Национален парк и т.н.. Пред очите на дирекцията на парка...

 

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0485-dam/2016-06-18

 

Просто не знаем какво да предложим тук. За всеки случай отправяме горното предложение и към БДЗБР - да посетим всички водохващания на канала Грънчар, при условие, че обещаят да наложат санкции на НЕК съгласно ЗВ. Ако няма да ги глобват - няма защо да се разкарват. Ние ще заснемем и другите водовземния тая година и ще им докладваме за тях.

 

Разбира се - същото предложение отправяме и към БДДР за каскадата Петрохан, ако не са издали заповед за прекратяване на дейността поради липса на разрешения за водовземане. Всички водохващания на ручеите за всички деривационни канали за Белмекен-Сестримо също нямат разрешителни, надяваме се, че знаете.

 

Ето защо продъжаваме да считаме НЕК за най-големия престъпник срещу природата у нас. Основен въпрос за осмисляне е - доколко тази престъпна организация би могла да получи доверие и пари от ЕС за следващото си престъпление - язовирът Яденица, само за да може бабичките с по сто лева пенсия да им плащат за престъпленията.

 

И все пак, накрая не можем да не зададем следния основен въпрос - защо тази година каналът Грънчар е открадвал всичката вода от всички рекички, само за да бъде изпускана ударно през коритото на Крива река, за да унищожи и размаже и малкото останал живот в нея?

 

Надяваме се от МОСВ да намерят отговор на този въпрос.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ