Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 19 април 2016 г.

Доклади ВЕЦ Бързия и МВЕЦ Манастирска

В изпълнение на програмата на в Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДДР на 15.04.2016 и на територията на БДЗБР на 16.04.2016г.  

При посещението на река Елешница, на територията на БДЗБР, установихме, че МВЕЦ Елешница, на едноименната река, седи клан недоклан вече поне две години. В прикачените снимки можете да откриете какво беше положението през 2014г. От тогава, досега, инвестиционното предложение седи незавършено, даже пътят вече се е поразрушил допълнително.

В същото положение е и МВЕЦ Дългата река, на територията на БДДР. Посетихме го преди две седмици и той е завършен, но все още не е пуснат в експлоатация. Доклад за него сме пращали миналата година до БДДР.

В тази връзка имаме молба към БДДР и БДЗБР - да преценят, дали нямат задължения съгласно чл.79а, ал.1. т.1 от ЗВ и дали не могат да постъпят съгласно предписанията на тази точка. Защото не може всеки да нацвъка цялата държава с разни баражи, тръбопроводи и т.н. и после да не ги използва за производство на електроенергия от силата на водния пад, т.е. - да допринася ползи за обществото.

 

Същото важи и за река Новоселска на територията на БДЗБР, за язовира над с.Слокощица, който седи полузапочнат неизвестен брой години вече и само препятства биокоридорната функция на реката. Прикачена е и снимка на незавършения язовир.

 

И сега - към доклада: 

1.      15.06.2016 река Бързия на територията на БДДР. Водохващането е непосредствено до ВЕЦ Бързия, но преценихме да не го снимаме от непoсредствена близост, за да не стресираме охраната, която е въоръжена.. Снимахме реката под водовземането, където би трябвало да се слива с водата от изравнителя. При пролетно пълноводие в реката не тече почти нищо. Можете да се убедите от данните на нашия сайт:

 http://dams.reki.bg/0038-dam/0038-dam

Доколкото не ни е известно минималното водно количество по разрешително, но ни е известно, че каскадата няма действащи разрешителни за водовземане, не знаем какво да предложим.

Може би е уместно да се провери дали НЕК не трябва да понесе съответните санкции съобразно законите на РБългария. Ако не ни лъже паметта, нещо подобно беше обещано пред Нова телевизия в края на миналата година, но не знаем дали е изпълнено.

Във всеки случай, животът в реката под ВЕЦ Бързия е напълно ликвидиран отдавна и няма защо да се бърза заникъде.

 

2.      16.06.2016 река Скокова - водохващане за МВЕЦ Манастирска на територията на БДЗБР. Посещението е при пролетно пълноводие. Под водовземането се изпускат не повече от 4 л./сек, при минимално водно количество по разрешително - 25л/сек. Живот в реката няма отдавна. Рибният проход е непреодолим за рибите и другите водни организми, които не съществуват.

Поздравления за БДЗБР, защото тинята в задбаражното езеро е изчистена. Малък проблем е, че е натрупана на отсрещния бряг на реката и би могла да се свлече в коритото, но това няма значение, защото, както казахме - в реката няма живот. А това е, или, по-скоро - беше, една от най-живописните и красиви реки на България, с поредица от водопади, които са дали името на реката. Уникална, приказна красота. Дано да си заслужава ползата за обществото от произведената електроенергия.

За гореописаното можете да се уверите от данните на нашия сайт, като обърнете внимание на последната снимка, където се вижда тинята, натрупана на отсрещния бряг.

http://dams.reki.bg/0392-dam/2016-04-16-1 

 3.      16.06.2016 река Манастирска - водохващане за МВЕЦ Манастирска на територията на БДЗБР. Посещението е при пролетно пълноводие, след приключило топене на снеговете във водосбора на реката. Под водовземането се изпускат не повече от 7 л./сек, при минимално водно количество по разрешително - 20л/сек. Живот в реката няма отдавна.

 

Рибният проход е непреодолим за рибите и другите водни организми, които не съществуват. Затлачен е с тиня и поникнала трева, но това няма значение. Задбаражното езеро продължава да е затлачено с тиня, която е равномерно отложена в езерото. Това би било важно заради гниенето, стига да имаше живот в реката. Тинята се вижда на последния клип. За описаното можете да се уверите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0392-dam/2016-04-16-2 

По този повод се налага следният коментар:

През миналата година, след наш сигнал, бяхме уведомени любезно от БДЗБР, че МВЕЦ Манастирска е хваната в нарушение - пълно пресушаване на река Манастирска, и че наложената санкция е 3000 лева. Понеже виждаме сега отново почти пълно пресушаване на Скокова и Манастирска, може да се направи обосновано заключение в подкрепа на нашето твърдение, че Рамкова директива за водите /чл.23/ не е транспонирана в ЗВ, доколкото на никой оператор не му пука изобщо от мижавите глоби, които се налагат. Ако не са паднали в съда...

Считаме, че наложената глоба дори не си струва да се извършват проверки въобще, понеже от тях няма никакъв ефект.

Тук очевидно вината не е на БДЗБР, а е в самия закон. Надяваме се да го промените някой ден, за което Ви пожелаваме успех.

 

И още една молба - в края на миналата година получихме писмо от министър Василева, че по наши сигнали са извършени проверки и че на по една-две ВЕЦ във всяка БД са наложени глоби. Единствените конкретни данни за ВЕЦ и съответната глоба имаме от БДЗБР за МВЕЦ Манастирска - 3000 лева.

Молим, ако не Ви затруднява, да ни кажете - кои са останалите ВЕЦ и какви са глобите, за да извършим проверки отново и да видим заедно, какъв е ефектът от санкциите. Информацията ни е необходима, във връзка с изготвянето на следващото регулярно допълнение на жалбата до Дирекция Околна среда на ЕК, в което един от акцентите ще бъде този проблем.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ