Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 14 септември 2015 г.

Доклад от проверки ВЕЦ от Риболовно Сдружение Балканка - 6 Юли

До Басейнова Дирекция Пловдив

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от вредното влияние на ВЕЦ-овете у нас, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВИБР на 04.07.2015г. Резултатите са както следва:

 

  1. Чепинска река - в момента на посещението реката е много пълноводна и мътна.

-         Водохващане над Велинград при тунела към язовир Батак - изпусканото в реката водно количество е много малко - порядък не повече от 20л/сек - в момент на пълноводие след обилни дъждове в района. Това е едно от водохващанията за Баташкия водносилов път - доколкото ни е известно. Съоръжението няма рибен проход. Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт -

http://dams.reki.bg/0483-dam/2015-03-07

 

-         Водохващане за ВЕЦ Долене 1. Трябва да изпуска в реката 390л/сек - не изпуска повече от 20л/сек.  Реката е само на локви под водохващането. Нямахме пряка видимост към рибния проход, но изглежда че излиза горе към езерото в дълбока вода, а не на повърхността, както би трябвало. Причината да нямаме видимост е, че на пътя покрай сградата на ВЕЦ Долене 1 има сложена бариера и достъпът до реката е ограничен за физически лица, което представлява нарушение на ЗВ - дори и в случай че цялата местност от сградата до баража е собственост на оператора на ВЕЦ Долене 1. Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0080-dam/2015-07-04

 

-         Водохващане за ВЕЦ Ели Дере - поздравления за преработения рибен проход! В момент на пълноводие изпуска достатъчно количество вода - ще го проверяваме и при маловодие. Само към рибния проход имаме една бележка - в долния край по новата рампа трябва дълбочината да е поне 15-тина сантиметра. Не сме го проверявали, така че може и да е толкова. Ако не е - това много лесно може да се оправи. Ето линк за да се убедите:

http://dams.reki.bg/0091-dam/2015-07-04

 

  1. Крива река над Сестримо - ВЕЦ Света Петка.

Трябва да изпуска 42л/сек, не изпуска повече от 15л/сек. Коритото под водовземането е задръстено с храсталаци. В горния край на задбаражното езеро има преграда от телена мрежа, която се е затлачила. Тази преграда е напълно незаконна. Има я там от самото начало, но предходните години мрежата беше чиста, а това означава, че тази пролет най-вероятно са изпускани един или всичките язовири нагоре - Белмекен, Станкови бараки и Чаира. Като ги пуснат пак се създава сериозен риск от наводнение на района - както заради задръстеното корито, така и заради затлачената преграда, която лесно може да бъде отнесена надолу по течението. Ето линк за да се убедите:

http://dams.reki.bg/0257-dam/2015-07-04

 

 

            Оценката ни за изпусканите водни количества е визуална, на базата на сравнения със случаи, в които знаем точно колко вода се изпуска.

 

Надяваме се да извършите проверки и да измерите водните количества изпускани в реките точно, за да не остане никакво съмнение по въпроса. Така също да проверите какви са основанията на собственика на ВЕЦ Долене 1 да сложи бариера на пътя покрай реката .

 

Също се надяваме да разпоредите да бъде изпълнен рибен проход на Чепинска река, както и да бъде премахната бариерата на ВЕЦ Долене 1 - за да можем да го посещаваме и следим по-лесно. Ще сме много благодарни, ако при Вашата проверка направите снимки на рибния проход на ВЕЦ Долене 1  - за да можем да ги качим на сайта.

 

            Молим да ни информирате за резултатите от Вашите проверки и за предприетите мерки на настоящия e-mаil адрес.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ