Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 14 септември 2015 г.

Доклад от проверки ВЕЦ на Сдружение Балканка - 11 Юли

 

До Басейнова Дирекция Пловдив

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от вредното влияние на ВЕЦ-овете у нас, представяме поредния доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВИБР на 10.07.2015г. Резултатите са както следва:

 

  1. Река Тополница - ВЕЦ Тополница.

-         Посещението е в момент на нормално за сезона ниво на реката - След най-подробен оглед на водовземното съоръжение - не успяхме да установим наличие на подходящ рибен проход.  Не изключваме възможността да има изпълнен някакъв байпас отстрани, обаче ако изобщо го има - той е затлачен и обрасъл, понеже не се вижда. Във всеки случай водата, която се изпуска в реката, преминава само през съоръжението с турбината и една малка част протича през дупка отстрани на табления затвор на баража. Това е второто вероятно място за рибен проход, но тази дупка е прекалено високо над водата - ако оттам започва рибен проход. В момента миграцията на риби и други водни организми е невъзможна. Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт -

http://dams.reki.bg/0287-dam/2015-07-10

 

Ето защо - за тази МВЕЦ молим да бъде извършена обстойна проверка и да бъдат разпоредени мерки, осигуряващи възможност за миграция на рибите и другите водни организми съгласно ЗРА.

 

  1. Река Камениница над Клисура - ВЕЦ Неси.

Посещението е в момент на нормално ниво на реката за сезона - Не можахме да стигнем до водовземането, понеже достъпът е силно затруднен или по-скоро - не открихме пътя до него. Обаче в реката над сградата на ВЕЦ Неси има вода, която - ако не е 14л/сек /колкото е според разрешителното за водовземане/, то е близко до това количество. По-важното е, че в реката има живот, т.е. - хванахме и риба. Ето защо по принцип бихме счели, че тази МВЕЦ работи като хората. Обаче голяма част от напорния водопровод не е вкопан в земята, а е открит, като по този начин се препятства достъпът на животни до реката, за да пият вода.

Допълнително считаме, че изграждането на МВЕЦ на такива малки реки е крайно неправилно! Особено ако водовземането е на територията на НП Централен Балкан. Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт -

http://dams.reki.bg/0128-dam/0128-dam

Ще сме много благодарни ако за тази МВЕЦ ни изпратите снимки от

водовземането - ако направите проверка, за да може да ги качим на сайта.

Молим също така да ни уведомите - дали в условията на разрешителното е

разрешено тръбопроводът да е открит над земята?

 

  1. Река Равна над Розино - ВЕЦ Равна.

Посещението е в момент на нормално ниво на реката за сезона. Считаме, че за тази МВЕЦ е извършено престъпление срещу природата. Около 1.5 километра /по хоризонтална проекция/ от напорния тръбопровод е прекаран през гора, като за целта е изсечена просека, която на места достига поне 15-20 метра широчина. Има ясни следи от ерозия на почвата. И това се случва в ЗЗ Централен Балкан Буфер. Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт -

http://dams.reki.bg/0230-dam/0230-dam

 

За тази МВЕЦ бихме искали да обърнем внимание, че данните за координати и кота на водовземането се разминават. Предоставените от БДУВИБР координати
 - 42.726481,24.492211, съответстват на кота около 830 метра, където не успяхме да установим водовземане. Считаме, че по-близо до истината е котата на 
водовземането - 1034 метра, пак според разрешителното. 

Така или иначе, не успяхме да открием самото водовземане, понеже данните са неточни. Не че няма да го открием при следващо посещение, но засега молим да ни бъдат предоставени коректни данни, за да може да осъществяваме наблюдение. Засега само предполагаме, че котата е над 1160 метра, където пътят пресича реката, но не сме сигурни. Там сме установили водно количество в реката не повече от 10л/сек. - при изискване за 26л/сек от разрешителното.

 

Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт -

http://dams.reki.bg/0483-dam/2015-03-07

 

Ето защо - за тази МВЕЦ молим да бъде извършена обстойна проверка и да бъдат проверени:

-         Координати и кота на водовземането

-         Водно количество след водовземането - измерено точно съгласно методиката за мерене на водно количество след водовземни съоръжения.

-         Кой, как и защо е разрешил изсичането на гора в Защитена Зона Централен Балкан Буфер с цел да се прекара напорен тръбопровод за ВЕЦ.

 

Молим данните от тази проверка да ни бъдат предоставени, за да ги качим на сайта за наблюдение на ВЕЦ. Ще сме много благодарни, ако ни изпратите и снимки от водовземането за МВЕЦ Равна.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ