Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 12 юни 2015 г.

Съдът отмени решение на РИОСВ за МВЕЦ „Мечката”

Община Самоков и кметство Широки дол спечелиха поредна битка. След като стана ясно, че „Байракли джамия” остава за самоковци преди ден дойде и новината, че Административен съд – София област  на заседание от 21. 05. 2015 г. ОТМЕНЯ    Решението по оценка на въздействието върху околна среда  №СО-04-02/2014г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, за одобряване на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Мечката” в горното течение на р.Искър, землище на с.Широки дол, община Самоков. Съдът определя решението като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   Освен всичко това съдът  ОСЪЖДА    РИОСВ  да заплати на община Самоков, сума в размер на 1050лв., представляваща направени по делото разноски.   Все пак трябва да кажем, че РЕШЕНИЕТО    подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.   

Припомняме, че до този изход се стигна, след като Регионалната инспекция по околната среда и водите – София одобри инвестиционното предложение за изграждане на малка ВЕЦ „Мечката” на р. Искър в землището на Широки дол.
Общинската управа обаче бе против предложението. Това бе заявено и на общественото обсъждане преди време. Кметът Владимир Георгиев изпрати становището на общинската управа и на кметството в Широки дол против решението на инспекцията в Административния съд в столицата.
Възражения срещу решението можеха да подадат и всички заинтересовани лица и организации. На общественото обсъждане много граждани и неправителствени формации също бяха против изграждането на ВЕЦ на това място.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ