Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 12 юни 2015 г.

Испания въведе официално данък върху електроенергията, произведена от ВЕЦ

дата: 15.05.2015

 Испанското правителство финализира процедурите по въвеждане на 22% данък върху приходите от продажбата на електроенергия, произведена от водноелектрически централи. Въвеждането на такъв данък бе първоначално одобрено през 2012 г. Предвижда се той да се прилага със задна дата, включително и за електроенергията произведена от началото на 2013 г. Въпреки, че всички ВЕЦ подлежат на облагане с този данък, на тези с инсталирана мощност под 50МВт ще бъде предоставена отстъпка в размер на 90% от дължимата сума. 98% от събраните чрез данъка приходи ще бъдат използвани за покриване на специфични разходи на електроенергийната система (например тези, свързани с финансирането на механизмите за подкрепа на ВЕИ), а останалите 2% ще се депозират при институциите, отговорни за поддържането на реките. 
Източник: NERA
http://www.emi-bg.com/index.php?id=2415

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ