Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 7 май 2015 г.

Оригинална хидроцентрала ще произвежда електричество от водите на река Дунав

Експериментален модел на плаваща електроцентрала ще произвежда електричество от водите на река Дунав. Съоръжението трябва да преобразува скоростта на течението на реката в механична, а после и в електрическа енергия чрез генератор.
Линк към БНТ http://bnt.bg/part-of-show/originalna-hidrotsentrala-shte-proizvezhda-elektrichestvo-ot-vodite-na-reka-dunav
април 24, 2015

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ