Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 14 януари 2014 г.

Негативните страни на чистата енергия


Макар възобновяемите енергийни източници многократно да са определяни като енергията на бъдещето, перфектни неща няма. Факт е, че наред с позитивите им и при тях могат да се посочат недостатъци. Въпреки че Генади Кондарев от екологично сдружение „За земята“ и международната екологична мрежа CEE Bankwatch е привърженик на ВЕИ каузата, го помолихме да обобщи и негативите.

ВЕЦ-овете крият опасност от заливане на огромни площи, а гниещата в язовирите маса отделя метан, който е силен парников газ, започна той. „Нарушават се притоците на реките, буквално се съсипват цели екосистеми, да не говорим отделно за случаите на нарушаване на човешки права, защото създаването на един голям ВЕЦ е свързано с разселване на много хора…“, допълни Генади Кондарев.

Като екологичен проблем при изграждане на мини ВЕЦ-овете той посочи, че съоръженията променят притока на водните басейни и влияят негативно върху отделни видове организми, типични само за определена река или приток. Не е за подценяване и кумулативният ефект от множеството мини водни електроцентрали, изградени по протежението на една река.
Въпреки че се разработват технологични решения, все още широко дискутиран проблем на вятърната енергия е, че „влиза в конфликт понякога с прелетните птици, изобщо с птиците“. Но Генади Кондарев посочи, че вятърните проекти не е нужно да се реализират като „мега паркове, които да са с по 100-150 перки и да покриват целия пейзаж. Могат да са разположени близо до потреблението, встрани от миграционните пътища на птиците и дори да бъдат направени на кооперативен принцип, което много ми се иска да започнем да виждаме в България. Така може да има много малки инвеститори в една перка.“

Фотоволтаичните системи също имат своите минуси. Един от тях е, че често се изграждат върху селскостопански площи и заемат територия, върху която може да се отглежда земеделска продукция. Има случаи, в които соларните инсталации се разполагат на мястото на изсечени гори, а това по същество противоречи на идеята за опазване на околната среда. И още: „Критикуват се затова, че всъщност производството на панелите отнема доста енергия и отнема доста време, докато панелът така да се каже изплати с произведената енергия изразходваните енергия и емисии“, допълни Кондарев. Той обаче контрира този аргумент така: „Доколкото знам, повечето съвременни технологии могат да „изплатят“ енергията, вложена в тях, в рамките на една година, а те имат живот от поне 20-25 г.“

Като спънка пред разрастването на геотермалната енергия като енергиен източник Генади Кондарев посочи големия размер на необходимата инвестиция. Освен това, за да се направи геотермална инсталация, е необходимо разкопаване на голяма територия с цел да се монтират необходимите съоръжения. „Ако трябва да дълбаете надълбоко за геотермална помпа, също е много скъпо“ и са нужни цялостни проекти, обясни Генади Кондарев. Достъпните на много места топли извори в България обаче са потенциал, който остава до голяма степен неусвоен, допълни той.

Биомасата често се критикува затова, че за поризводството и транспорта ѝ отиват много изкопаеми горива. Ако трябва да се създаде много голям пазар на биомаса, има опасност да се отнемат биомаса и хранителни вещества от едно място и да се пращат на друго. В малка степен може да се спестят горива и разходи за транспорт с изполването на нови технологии като торефикация на биомаса…“. Това е процес, при който при нискотемпературно горене биомасата почти се овъглява. След обработката тя става много по-лека, поема по-малко влага и се улеснява превозването ѝ на големи разстояния. 

Минус на биогоривата е, че за производството им се влага огромно количество изкопаеми горива и заемат обработваеми площи. Основният аргумент срещу тях е, че отнемат храна, „защото всъщност почваме вместо да отглеждаме храна, да отглеждаме горива“. Сериозен е проблемът, че за производството им се изсичат тропически гори, отбеляза още Генади Кондарев. 

Има ли ВЕИ технологии без негативи? „Може би единственото, за което не се сещам за недостатъци, това са соларните панели за топла вода (за подгряване)“, каза Кондарев и допълни: „Биогазът е технология, за която също почти не се сещам да има недостатъци, като изключим само, че през най-студените зимни месеци самият процес малко намалява и част от биогаза, който е произведен, трябва да се използва за подгряване на самата инсталация“.
Макар да посочи негативите на ВЕИ технологиите, Генади Кондарев беше категоричен: „Можем да се върнем и да посочим положителните страни на почти всяка една от тях. Аз съм категоричен привърженик на ВЕИ и не смятам, че има друг смислен път за задоволяване на енергийните потребности на човечеството през това столетие.“

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ