Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 14 януари 2014 г.

ВЕЦ "Роса"

Автор: в."Седмица" | 03.02.2010
Вчера Общината бе домакин на публично оповестен конкурс за продажба на общински недвижим имот. Става въпрос за терен с площ от 661 кв.м. намиращ се в м."Ридо и Ясено" в землището на село Мала Църква. Комисия с председател В.Сайменов отвори и разгледа подадените документи. Предявен интерес имаше от "Хидро Еко Ват", представлявана от Славейко Гергинов. Фирмата е с предмет на дейност изграждане на хидроенергийни обекти, посредничество, търговско представителство и др. Конкретната идея е за изграждане на мини ВЕЦ "Роса" на река Леви Искър, предназначен за производство на ел.енергия. Достъпът до мястото ще се осъществява по съществуващ в момента път. Намеренията са за пълна автоматизация на управлението и разкриване на 4 работни места. Очакванията са реализацията на начинанието и последващото производство на ел.енергия да доведат до съживяване на стопанската дейност в този район. Финансовото предложение беше в размер на 33 100 лв. при определена минимална конкурсна цена в размер на 33 050 лв. без ДДС. Предложеното инвестиционно намерение е за сумата от 1 529 400 евро. След обстойно разглеждане на документите единственият явил се кандидат стана собственик на имота.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ